Nieuws16.05.2018

Bedrijfsleven brengt alles in stelling om Defensie te ondersteunen

Op 15 mei vond een mede door FME georganiseerde bijeenkomst plaats over de nieuwe Defensienota 2018.Defensie-minister Ank Bijleveld benadrukte het belang van samenwerking met het bedrijfsleven en gaf aan te gaan investeren in nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie, robotica, 3D printing en bio- en nanotechnologie.

liggend_JP20180515 VNO HernieuwdConvenantPlatformDefensieEnBedrijfsleven164.jpgOm het belang van een goede samenwerking tussen Defensie en de industrie te onderstrepen en in de praktijk te brengen, ondertekenden beide partijen ook een hernieuwd Convenant 'Platform Defensie en Bedrijfsleven'.

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming is duo-voorzitter van de Board Platform Defensie en Bedrijfsleven: "Defensie kiest voor samenwerking met de industrie en de industrie staat klaar om samen deze uitdaging op te pakken. Laten we dus snel samen aan de slag gaan met de versterking van onze krijgsmacht en het innovatievermogen en de exportpositie van de Nederlandse industrie. Het hernieuwde Platform Defensie en Bedrijfsleven biedt hiervoor een goede kans."

Eerder die dag bracht Ineke Dezentjé Hamming een bezoek aan beide bewindslieden van Defensie om te spreken over innovatie en de samenwerking tussen FME en Defensie.