Nieuws13.11.2019

Brief aan minister Koolmees om pensioenkortingen te voorkomen

Sociale partners in de Metalektro én de Metaal en Techniek hebben op 12 november gezamenlijk een brief aan minister Koolmees gestuurd, waarin zij met klem de minister vragen de dreigende kortingen in 2020 op de pensioenen van de deelnemers aan PME en PMT te voorkomen. 

DOWNLOAD DE BRIEF

Koolmees 660.jpgDe pensioenfondsen hebben benadrukt dat het korten van pensioenen niet uit te leggen is. Na jaren van economische groei, is er vooral rust en tijd nodig om de overgang naar een nieuw pensioenstelsel te kunnen voorbereiden.
 
Sociale partners willen graag uitvoering geven aan de afspraken die zijn gemaakt in het landelijk pensioenakkoord. Het draagvlak daarvoor staat echter onder druk door de huidige problematiek van lage rente, slechte financiële situaties van de pensioenfondsen en de dreigende kortingen. Vandaar de oproep van sociale partners om gedurende deze overgangsperiode naar een nieuw pensioenstelsel, kortingen te voorkomen en het gesprek met sociale partners aan te gaan om een oplossing te vinden voor de ontstane problematiek op dit moment.
 
Het politieke debat hierover is volop gaande. De minister zal uiterlijk tijdens het algemeen overleg over pensioenonderwerpen (op 20 of 21 november) aangeven of hij inderdaad bereid is kortingen te voorkomen en/of dat hij andere oplossingen voor de actuele problematiek heeft.