Nieuws30.10.2019

Cao’s Metaal en Techniek definitief

De achterbannen van de werkgevers- en werknemersorganisaties in de Metaal en Techniek hebben ingestemd met het op 5 september 2019 bereikte principeakkoord.

De cao’s zijn aangemeld bij de minister en daarmee geldt de cao voor bedrijven die lid zijn van een van de organisaties die de cao hebben afgesloten (de zogeheten gebonden werkgevers en werknemers). Dit betekent dat voor hen de bij de cao afgesproken arbeidsvoorwaarden automatisch gelden. FME is geen partij bij de cao Metaal en Techniek. De cao geldt voor alle bedrijven in de sector nadat de cao algemeen verbindend is verklaard. Dat is op dit moment nog niet het geval.   

De belangrijkste wijzigingen per 1 december:

Salarisverhoging per 1 december 2019
In de cao is afgesproken dat het voor de werknemer geldende salaris op 1 december 2019 wordt verhoogd met 3,5%.

Minimum vakantiegeld per 1 december 2019
De werknemer die op 1 december 2019 in dienst is of nadien in dienst treedt en die op 30 juni 2019 de leeftijd van 21 jaar maar niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, ontvangt vanaf 1 december 2019 tenminste € 175,43 bruto per maand of € 161,34 per vierwekenperiode vakantiegeld (artikel 60).

Indeling en beloning werknemers tot 21 jaar
De wijze van indeling en beloning van jongeren tot 21 jaar is veranderd. De cao maakt onderscheid tussen jongeren die wel en die geen BBL-opleiding volgen.

  • Je moet de werknemer jonger dan 21 jaar én die geen BBL-opleiding volgt indelen in één van de salarisgroepen A tot en met E. Dit gebeurt op basis van de functie van de werknemer. De werknemer krijgt ten minste het salaris dat hoort bij zijn leeftijd.
  • Je moet de werknemer jonger dan 21 jaar én die een BBL-opleiding volgt, uiterlijk op 1 december 2019, indelen in de BBL-tabel van de leeftijd bij de aanvang van het eerste leerjaar BBL. Vervolgens tellen alleen leerjaren die in zijn geheel zijn afgerond mee. Dit moet (telkens) blijken uit een voortgangsrapport of een ander document van het opleidingsinstituut. De startleeftijd is bepalend voor de tabel. De werknemer volgt dan die BBL-tabel aan de hand van het aantal leerjaren BBL en niet de leeftijd.
  • Als de BBL-leerling al vóór 1 december 2019 is ingedeeld, dan geldt een aparte regeling.

Je vindt deze verandering terug in artikel 32a van de cao.

Download de cao Metaal en Techniek teksten

De teksten van de vijf bedrijfstakken van de cao Metaal en Techniek zijn hieronder hieronder te downloaden. Je hebt hiervoor een FME-ledenlogin nodig.

Cao