Nieuws28.06.2017

Cao’s Metaal en Techniek goedgekeurd

Alle werkgevers- en werknemersorganisaties in de M&T hebben het cao-akkoord goedgekeurd. De nieuwe cao is daarmee definitief van kracht geworden. De procedure voor algemeen verbindend verklaring is gestart.

We willen je graag attenderen op een aantal wijzigingen in de cao.

Indeling 22-jarigen

Met ingang van 1 juli 2017 wordt de medewerker van 22 jaar ingedeeld in een van de salarisgroepen op grond van de door de medewerker uitgeoefende functie.

Loonsverhoging per 1 augustus 2017

Volgens de gemaakte afspraken dien je de feitelijke salarissen per 1 augustus 2017 te verhogen met 1,75%. Deze loonsverhoging geldt niet voor werknemers tot 22 jaar zonder vakdiploma (zie artikel 32a). Voor deze werknemers geldt de specifieke regeling van artikel 41.

Minimum vakantietoeslag per 1 augustus 2017

De werknemer die op 1 augustus 2017 in dienst is of nadien in dienst treedt en die op 30 juni 2017 de leeftijd van 23 jaar maar niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, ontvangt in de periode van 1 augustus 2017 tot 1 januari 2018 een vakantietoeslag van tenminste € 165,49 bruto per maand of € 152,20 bruto per vierwekenperiode (artikel 60 lid 2).

Cao