Nieuws05.09.2019

Cao Metaal en Techniek: principeakkoord bereikt

Donderdag 5 september hebben er weer onderhandelingen plaatsgevonden over de nieuwe cao's Metaal en Techniek. De sociale partners hebben tijdens deze onderhandelingen een principeakkoord bereikt over de nieuwe M&T cao's met een looptijd van 1 juni 2019 tot en met 30 september 2021.

Belangrijkste afspraken

Loonstijgingen 

De feitelijke lonen worden verhoogd:

  • Per 1 december 2019 met 3,5%
  • Per 1 juli 2020 met 3,5%
  • Per 1 maart 2021 met 0,93%
  • Eenmalige uitkering van bruto € 306,- in februari 2021 

Generatiepact

De 80-90-100 variant van het Generatiepact wordt in deze cao een recht voor werknemers vanaf 60 jaar. Hierbij geldt dat bij verlofstuwmeren de uren boven 296 uur eerst moeten worden opgenomen.

Flexibel naar vast

Cao-partijen hebben de intentie uitgesproken om gedurende de looptijd 5.000 flexibele contracten om te zetten naar vaste contracten.

Opleiden en ontwikkelen

Er wordt 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor opleiden en ontwikkelen.Dit wordt onder ander gedaan door vouchers. 

DOWNLOAD HET PRINCIPEAKKOORD

De bedrijfstak Metaal en Techniek bestaat uit circa 27.500 werkgevers met 310.000 werknemers.

Cao