Nieuws16.11.2017

Cao Metaal & Techniek | Loonsverhoging per 1 januari 2018

Volgens de cao Metaal en Techniek 2017-2019 dien je de feitelijke salarissen per 1 januari 2018 te verhogen met 0,35%. Deze loonsverhoging geldt niet voor medewerkers tot 22 jaar zonder vakdiploma. Voor deze medewerkers geldt de specifieke regeling van artikel 41 lid 1a.

liggend_CAO MT_.jpgMinimum vakantietoeslag per 1 januari 2018

De medewerker die op 1 januari 2018 in dienst is of nadien in dienst treedt en die op 30 juni 2017 de leeftijd van 23 jaar maar niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, ontvangt vanaf 1 januari 2018 een vakantietoeslag van tenminste € 166,07 bruto per maand of € 152,73 bruto per vierwekenperiode.

Cao