Nieuws16.11.2017

Cao Metalektro | Loonsverhoging 1 januari 2018

Met ingang van 1 januari aanstaande worden de feitelijke salarissen verhoogd. Volgens de cao Metalektro 2015-2018 dien je de feitelijke salarissen met ingang van 1 januari 2018 te verhogen met 1,55%. Voor medewerkers van 23 jaar en ouder bedraagt deze verhoging bij voltijdarbeid tenminste € 31,68 bruto per maand.

liggend_Home_caoM.jpgVoor medewerkers in de opstapsalarisgroep en voor leerling-medewerkers met een leerarbeidsovereenkomst geldt deze verhoging niet. Voor deze categorieën medewerkers geldt een eigen salarisregeling, namelijk die van het wettelijk minimumloon. Voor hen zijn daarom alleen verhogingen van het wettelijk minimumloon van toepassing.

Cao-loonstijging HP 

De verhoging van de feitelijke salarissen met 1,55% met ingang van 1 januari 2018 geldt niet voor medewerkers met een jaarsalaris vermeerderd met vakantietoeslag van € 96.486 bruto of meer.

Dit betekent het volgende:

  • Per 1 januari 2018  moet je de feitelijke salarissen van medewerkers met een jaarinkomen van minder dan € 96.486 bruto verhogen met 1,55%.
  • Ook als dit er toe leidt dat het inkomen van een medewerker als gevolg van de verhoging uitstijgt boven het grensbedrag.
  • Per 1 januari 2018 hoef je de feitelijke salarissen van medewerkers met een jaarinkomen van € 96.486 bruto of meer niet te verhogen met 1,55%.

De verhoging van de feitelijke salarissen met 1,55% met ingang van 1 januari 2018 geldt dus niet voor medewerkers met een jaarsalaris van € 96.486 bruto of meer.

Op basis van deze afspraak kun je voor deze medewerkers een ander beloningsmechanisme dan de automatische cao-verhoging toepassen.

Voor de berekening van het grensbedrag van € 96.486 bruto neem je het bruto maandsalaris van de maand januari 2018 zonder de verhoging als uitgangspunt. Dit salaris vermenigvuldig je met 12,96. Is de uitkomst € 96.486 bruto of meer, dan heeft de medewerker geen recht op de verhoging met 1,55%.

Toeslagen (vast en variabel), dertiende maand, tantième, gratificatie en dergelijke tellen niet mee bij de berekening van de salarisgrens.

De cao gaat uit van de voltijd medewerker. Voor medewerkers in deeltijd gelden de arbeidsvoorwaarden uit de cao naar evenredigheid van het aantal door de parttimer gewerkte uren.

Voorbeeld: de medewerker met een 50% dienstverband heeft met een bruto jaarinkomen vanaf  € 48.243 (50% van € 96.486 bruto) geen recht meer op de automatische cao-loonsverhoging.  

Het staat je natuurlijk vrij de verhoging van 1 januari 2018 wèl toe te kennen aan medewerkers met een bruto jaarsalaris van € 96.486 of meer.

Minimum vakantietoeslag per 1 januari 2018

Bij voltijdarbeid arbeid bedraagt de minimum vakantietoeslag voor medewerkers van 23 jaar of ouder per 1 januari 2018 ten minste € 180,39 bruto per maand voor iedere maand dienstverband.