Nieuws12.07.2019

Cao Metalektro: Salarisverhoging per 1 augustus 2019

Met ingang van 1 augustus aanstaande worden de feitelijke salarissen verhoogd.

Loonsverhoging per 1 augustus 2019

Volgens de cao Metalektro 2018-2020 dien je de feitelijke salarissen met ingang van 1 augustus 2019 te verhogen met € 58,00 bruto. 

Voor medewerkers in de opstapsalarisgroep en voor leerling-medewerkers met een leerarbeidsovereenkomst geldt deze verhoging niet. Voor deze categorieën medewerkers geldt een eigen salarisregeling, namelijk die van het wettelijk minimumloon. Voor hen zijn daarom alleen verhogingen van het wettelijk minimumloon van toepassing.

Hoe bereken je de verhoging van het feitelijk salaris voor een deeltijder?

De cao gaat uit van de voltijder. Voor medewerkers in deeltijd gelden de in de cao opgenomen arbeidsvoorwaarden naar evenredigheid van het deeltijdpercentage.
Je kunt dit op twee manieren doen:

  • Vermenigvuldig € 58,00 met de deeltijdfactor van de medewerker en verhoog het feitelijk salaris met de uitkomst van die berekening.
    Voorbeeld: het feitelijk salaris van de medewerker bedraagt € 2.300,00 bruto per maand; de deeltijdfactor is 75%. Berekening: € 58,00 * 75% = € 43,50. Verhoog € 2.300,00 met € 43,50. Het nieuwe salaris bedraagt dan € 2.343,50 bruto per maand.
  • Reken het bruto deeltijdsalaris per maand om naar voltijd, verhoog dit bedrag met € 58,00 en pas op de uitkomst de deeltijdfactor toe.
    Voorbeeld: het feitelijk salaris van de medewerker bedraagt € 2.300,00 bruto per maand; de deeltijdfactor is 75%. Berekening: € 2.300,00 * 100/75 = € 3.066,67; € 3.066,67 + € 58,00 = € 3.124,67; pas hier de deeltijdfactor van 75% op toe. Het nieuwe salaris bedraagt dan € 2.343,50 bruto per maand.

Cao-loonstijging HP

De verhoging van de feitelijke salarissen met € 58,00 met ingang van 1 augustus 2019 geldt niet voor medewerkers met een jaarsalaris vermeerderd met vakantietoeslag van € 100.559 bruto of meer.
Dit betekent het volgende:

  • Per 1 augustus 2019 moet je de feitelijke salarissen per maand van medewerkers met een jaarinkomen van minder dan € 100.559 bruto verhogen met € 58,00 Ook als dit er toe leidt dat het inkomen van een medewerker als gevolg van de verhoging uitstijgt boven het grensbedrag.
  • Per 1 augustus 2019 hoef je de feitelijke salarissen van medewerkers met een jaarinkomen van € 100.559 bruto of meer niet te verhogen met € 58,00.

De verhoging van de feitelijke salarissen met € 58,00 met ingang van 1 augustus 2019 geldt dus niet voor medewerkers met een jaarsalaris van € 100.559 bruto of meer.

Op basis van deze afspraak kun je voor deze medewerkers een ander beloningsmechanisme dan de automatische cao-verhoging toepassen.

Voor de berekening van het grensbedrag van € 100.559 bruto neem je het bruto maandsalaris van de maand augustus 2019 zonder de verhoging als uitgangspunt. Dit salaris vermenigvuldig je met 12,96. Is de uitkomst € 100.559 bruto of meer, dan heeft de medewerker geen recht op de verhoging met € 58,00.

Toeslagen (vast en variabel), dertiende maand, tantième, gratificatie en dergelijke tellen niet mee bij de berekening van de salarisgrens.

De cao gaat uit van de voltijd medewerker. Voor medewerkers in deeltijd gelden de arbeidsvoorwaarden uit de cao naar evenredigheid van het aantal door de parttimer gewerkte uren.
Voorbeeld: de medewerker met een 50% dienstverband en een bruto jaarinkomen vanaf € 50.279,50 (50% van € 100.559 bruto) heeft geen recht meer op de automatische cao-loonsverhoging.

Het staat je natuurlijk vrij de verhoging van 1 augustus 2019 wèl toe te kennen aan medewerkers met een bruto jaarsalaris van € 100.559 of meer.

HP-grensbedrag

Per 1 januari 2018 bedroeg het grensbedrag € 96.486 bruto per jaar. Dit is met ingang van 1 februari 2019 verhoogd met 3,5% en vastgesteld op € 99.863 bruto. Vanaf 1 augustus 2019 bedraagt het grensbedrag € 100.559 bruto per jaar. Het grensbedrag van 1 februari 2019 is verhoogd met (12 * € 58,00) € 696 bruto.

Minimum vakantietoeslag per 1 augustus 2019

Bij voltijdarbeid arbeid bedraagt de minimum vakantietoeslag voor medewerkers van 21 jaar of ouder per 1 augustus 2019 ten minste € 191,34 bruto per maand voor iedere maand dienstverband.

Cao Platform

Exclusief voor FME-leden

Op het Cao Platform vind je het laatste nieuws over de onderhandelingen voor een nieuwe cao Metalektro. Leden die bij de cao Metalektro betrokken zijn, vinden het Cao Platform onder 'Mijn FME - Mijn Communities'. Nog geen login voor dit platform? Regel dit vandaag nog. Vragen? Bel (088) 400 8 400.

KRIJG TOEGANG TOT HET CAO PLATFORM