Nieuws05.06.2018

Cao-voorstel FME

In de onderhandelingen rond de cao Metalektro hebben de vakbonden afgelopen week een eindvoorstel gedaan, met een ultimatum om uiterlijk 5 juni te reageren. FME heeft vandaag gereageerd met een eigen voorstel.

FME heeft de vakbonden uitgenodigd voor een constructief overleg in vervolg op het FME-voorstel

Een aantal belangrijke punten uit het FME-voorstel:

Stevig loonvoorstel: FME wil een cao met goede loonafspraken. De sector Metalektro is aantrekkelijk en concurrerend. En dat moet ook in de toekomst zo blijven. Voorstel is om de salarissen als volgt te verhogen:

  • Per 1 september 2018 met 1,4% structureel, bovenop de 1,55% verhoging per 1 januari 2018
  • Per 1 juli 2019 met 3% structureel
  • Per 1 juli 2020 met 2,5% structureel

De komende 33 maanden gaan de lonen dus in dit voorstel met 6,9% omhoog.

Lange looptijd: Rust in de sector en focus op de ontwikkelingen is van groot belang. FME stelt daarom een lange looptijd voor van 1 juni 2018 tot 1 maart 2021 (33 maanden).

Aanvalsplan op opleiden en ontwikkelen: Naast het stevige loonvoorstel zit in ons voorstel een investering van ruim € 11 miljoen per jaar voor scholing. Opleiding en ontwikkeling zijn een vanzelfsprekend onderdeel van het werk. FME stelt voor een aanvalsplan op opleiden en ontwikkelen te financieren uit de A+O middelen.

Het voorstel van FME is uiteraard nog niet definitief.

FME heeft de vakbonden uitgenodigd voor een constructief overleg in vervolg op het FME-voorstel.