Nieuws08.12.2017

CBS: oplopend personeelstekort in vergrijzende industrie

Het CBS heeft op 8 december cijfers bekendgemaakt over het oplopende personeelstekort in de industrie. Volgens de ondernemers in de industrie loopt het tekort aan personeel op. Aan het begin van het vierde kwartaal van dit jaar meldde bijna 16 procent van de industrie bedrijven dat personeelstekort de productie belemmert. Sinds de start van de conjunctuurmeting in 1985 lag dat aantal niet zo hoog. In de industrie werken bijna 9 procent minder mensen dan in 2005, terwijl de sector steeds verder vergrijst.

FME: we moeten samen Nederland techproof maken

Smart industry_ING.jpgFME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink gaf op BNR een reactie: "We maken ons zorgen om de oplopende tekorten, ook uit onderzoek van de ING blijkt dat onze technologische industrie tot 2030 zo’n 120.000 mensen nodig heeft, 70.000 mensen vanwege pensionering en 50.000 mensen om de groei van de industrie vast te houden. We moeten Nederland techproof maken. Er is op dit moment een enorme mismatch op de arbeidsmarkt en mensen hebben niet altijd de juiste vaardigheden voor de banen van nu en in de toekomst. We moeten de kansen van de techrevolutie benutten en zorgen dat iedereen daarvan profiteert. Maar dan moeten we er wel in slagen om op tijd nieuwe vaardigheden aan te leren. En daarvoor moet iedereen in beweging komen: overheid, bedrijfsleven en onderwijs."

Beluister interview BNR

Het opgelopen personeelstekort valt samen met een toegenomen vraag: het percentage bedrijven dat een tekort aan vraag als belemmering ervaart ligt namelijk op het laagste punt sinds eind 2008. Met het gestegen personeelstekort en de hogere vraag naar hun producten stijgt het aantal vacatures in de industrie: sinds het derde kwartaal van 2008 stonden er niet zoveel vacatures open. Per duizend banen van werknemers waren er aan het eind van het derde kwartaal 23 vacatures.

Grootste personeelstekort in machine-industrie

Binnen de industrie knelt het personeelstekort het meest bij bedrijven die werkzaam zijn in de machine-industrie en de reparatie en installatie van machines. Aan het begin van het vierde kwartaal zat bijna een kwart van de bedrijven in deze branches verlegen om personeel.

In de bouwgerelateerde industriebranches neemt het personeelstekort snel toe. Het aantal bedrijven dat een personeelstekort meldde steeg tussen het derde en het vierde kwartaal van 12 naar 19 procent. In de meubelindustrie steeg het aantal bedrijven met personeelstekort ook fors; van 13 procent in het derde kwartaal naar 20 procent in het vierde kwartaal. Bij de chemische, aardolie-, farmaceutische, dranken- en schoenenindustrie is het personeelstekort minder nijpend: 1,5 tot 5 procent van de bedrijven heeft te weinig personeel.

Personeel industrie meer vergrijsd

De werkgelegenheid in de industrie daalde tussen 2005 en 2016 met 8,9 procent: van 873 duizend naar 795 duizend banen. De afgelopen jaren vergrijsde de beroepsbevolking in de industrie relatief sterk: het aandeel 45-plussers groeide van 36,3 procent in 2005 naar 51,1 procent in 2016. Vooral de groep werkenden van 55 tot 65 jaar nam fors in aandeel toe, van 11,2 naar 19,9 procent.

Niet alleen in de industrie vergrijsde de beroepsbevolking: in dezelfde periode steeg het aandeel 45-plussers in de werkzame beroepsbevolking als geheel van 35,0 naar 43,7 procent.

De meest vergrijsde branche binnen de industrie is de chemische industrie: 60,4 procent van de werkenden was hier in 2016 45 jaar of ouder. De farmaceutische industrie is het minst vergrijsd: 57,9 procent van de werkenden was in 2016 nog geen 45 jaar. Voor de totale werkzame beroepsbevolking geldt dat 56,3 procent in 2016 jonger was dan 45 jaar.