Pers15.05.2019

China Strategie van kabinet mist urgentie concurrentiekracht Nederland en Europa

Minister Blok (Buitenlandse Zaken) presenteerde woensdag 15 mei de China Strategie van het kabinet aan de Tweede Kamer. "De groeiende rol van China raakt direct aan het Nederlands belang. Dit vraagt om een nieuwe balans met China: samenwerken waar het kan, beschermen waar het moet", stelt de minister.

Ik snap heel goed dat het kabinet een diplomatieke Houdini-act moet verrichten ten aanzien van China.

China 1.jpgDe strategie beschrijft de kabinetsbrede visie hoe Nederland zich tot China verhoudt. Het kabinet wil op basis van gedeelde belangen met China samenwerken, met oog voor verschillen. Maar Nederland kan zijn doelen niet alleen bereiken. Het kabinet ziet de EU als belangrijkste kanaal in de relatie met China. Nederland zet zich in voor eenheid binnen de EU in ons politieke optreden richting China.

Reactie FME

FME mist in de China Strategie van het kabinet nog de echte urgentie ten aanzien van concurrentiekracht in Nederland en Europa. China en Amerika wachten niet. De sterke economie van de toekomst innoveert nu. Er is geen tijd te verliezen. Ineke Dezentjé, voorzitter FME: "Ik snap heel goed dat het kabinet een diplomatieke Houdini-act moet verrichten ten aanzien van China. Het land is een belangrijke handelspartner en tegelijkertijd zijn er ook veiligheidsrisico’s. Maar de industriële kaarten in de wereld worden op dit moment opnieuw geschud en we moeten als Nederland en als Europa nu echt meer gaan denken in termen van machtspolitiek, invloedmaximalisatie door samenwerking en het zelf ontwikkelen van een aantal cruciale technologieën. Daarnaast is ook een miljardeninjectie nodig voor het versterken van de Nederlandse concurrentiekracht, die investering zie ik nog niet in het stuk van het kabinet."

"Europa moet vuist maken"

FME-visie op China Strategie

In deze visie benadrukt FME dat Nederland en Europa de kansenbril moeten ophouden, zonder naïef te zijn. Het gaat om het vinden van de juiste balans tussen kansen en risico’s, en om het versterken van de eigen concurrentiekracht.

Lees de visie van FME op China

Meer weten?