Nieuws07.05.2018

Complexiteit van vraagstukken vraagt om zorgvuldigheid en tijd

Dag 3 onderhandelingen cao Metalektro

Op 7 mei was de derde dag van de onderhandelingen voor de cao Metalektro. Daarin hebben de bonden een reactie gegeven op een eerste voorstel van FME. Onderdeel van dit voorstel is een verantwoord loonbod, in lijn met de loonontwikkeling van afgelopen jaren. Helaas liggen de standpunten nog ver uit elkaar. Om het grote aantal complexe vraagstukken zorgvuldig met elkaar te kunnen bespreken verwacht FME dat naast 16 mei nog aanvullende gesprekken nodig zijn.

Aanvullende dagen

De gesprekken verlopen moeizaam door de verschillende invalshoeken en de complexiteit van de toekomstige vraagstukken. FME verwacht dat naast 16 mei nog aanvullende gesprekken nodig zullen zijn om tot een mogelijk principeakkoord te komen.

Uitdagingen van onze sector

De toekomst van onze sector kent vele uitdagingen: naast de recent dreigende handelsoorlog met de Verenigde Staten, zijn er structurele vraagstukken over de toekomstbestendigheid. Het stimuleren, verbeteren en uitbreiden van een leercultuur binnen bedrijven is essentieel om ook naar de toekomst voorop te blijven lopen ten opzichte van de steeds internationaler opererende concurrenten.

Toekomstbestendigheid van belang voor bedrijven én medewerkers

De toekomstbestendigheid van onze sector is van groot belang voor zowel bedrijven als medewerkers. Zoals in de update van 9 april al aangegeven verschillen FME en de vakbonden niet zozeer over de noodzaak hiervan, maar wel over de invulling voor de korte en lange termijn. Ook met betrekking tot de werktijden (waaronder zeggenschap over werktijden, nachtdiensten, ploegendiensten, overwerk maar ook het generatiepact) liggen de standpunten nog steeds uiteen. FME is van mening dat de mogelijkheden van de cao beter benut kunnen worden om bijvoorbeeld tijdelijk minder te werken of met deeltijdpensioen te gaan en andere vormen van individueel maatwerk mogelijk te maken. Een vitaliteitspact voor alle medewerkers is dan ook essentieel, ongeacht de leeftijd.

Inzet van FME

Iedereen blijft zich ontwikkelen

Opleiding en ontwikkeling zijn een vanzelfsprekend onderdeel van het werk. Over deze intentie zijn partijen het eens. Voor FME is werken aan bewustwording en cultuur ten aanzien van leren belangrijk. FME wil samen met de vakbonden een campagne voor stimulering van de leercultuur mogelijk maken. Ook wil FME leerambassadeurs van alle leeftijden binnen bedrijven inzetten om medewerkers en management te adviseren en te begeleiden bij (loopbaan)ontwikkeling van medewerkers. Verder zet FME in op e-learning en innovatie van het onderwijs zoals meer aanbod van modulair onderwijs voor volwassenen. De komende periode zal verder worden gesproken over de invulling van de afspraken.

Iedereen fit for the future

FME wil dat iedereen langer, gezond en fit kan blijven werken. In onze inzet stimuleren wij afspraken tussen bedrijven en medewerkers over vitaliteit ongeacht leeftijd. De mogelijkheden die de cao biedt zouden beter benut kunnen worden. Zo is tijdelijk minder werken en deeltijdpensioen nu al mogelijk en zouden medewerkers hierover beter geïnformeerd kunnen worden.

Techniek verandert, werk verandert dus ook

Daarom wil FME samen met de vakbonden werken aan een visie op sociale vernieuwing. Ook de arbeidsverhoudingen veranderen. Wij willen een cao met afspraken die gelden voor de hele sector en met ruimte voor eigen invulling op ondernemingsniveau. Een cao die past bij de diversiteit van onze bedrijven en medewerkers.

Onze sector blijft concurrerend op de (wereld)markt

FME zet in op een verantwoorde loonafspraak. Ondanks de financiële crisis is de Metalektro in staat geweest om de werkgelegenheid te behouden, te bevorderen en verantwoorde en passende loonafspraken te maken. Daarnaast wordt ingezet op meer maatwerk in belonen. Bij voorkeur is dit een cao die voor langere tijd geldt.