Nieuws17.03.2020

Daadkrachtige maatregelen voor zwaar getroffen industrie

Eerste reactie van FME op nieuwe maatregelen kabinet in verband met coronavirus

FME is tevreden dat het kabinet een nieuw pakket aan regelingen heeft gepresenteerd om alle bedrijven en medewerkers te ondersteunen nu de coronacrisis zo hard doorzet. Komende dagen moeten we met elkaar bekijken hoe deze maatregelen gaan uitpakken.

Pakket.png

Met het nieuwe pakket aan maatregelen richt het kabinet zich op behoud van banen en doorbetaling van salarissen. Ook voor de ondernemers in de technologische industrie zijn dit zeer actuele thema’s waarmee zij te kampen hebben. Hierbij is het internationale karakter van deze sector een extra complicerende factor. Met name ook op de langere termijn zijn de gevolgen en impact van deze crisis nog niet goed te overzien.

De gezondheid van mensen staat voorop en FME ondersteunt de genomen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk te beperken. Tegelijkertijd is duidelijk dat dit ook vergaande economische gevolgen heeft voor onze lidbedrijven.

In de komende dagen moeten we met elkaar bekijken hoe genomen maatregelen snel werkbaar en inzetbaar zijn. Hiertoe onderhoudt FME nauw contact met haar leden en de overheid en staat ondernemers dagelijks bij om deze crisis door te komen.

DOWNLOAD HET POSitION PAPER 'Impact coronavirus Nederlandse technologische industrie'

Meer vragen over het coronavirus?

GA NAAR ONS MELD & INFORMATIEPUNT Bekijk de FAQ