Nieuws10.04.2018

Dag 2 cao-onderhandelingen

Op 9 april vond dag 2 van de onderhandelingen voor de cao Metalektro plaats. Daarin heeft met name FME uitgebreid gereageerd op de voorstellen van de vakbonden.

MAn zoon 660 440.jpgTen aanzien van opleiden en ontwikkelen heeft FME geconstateerd dat alle vakbonden en FME dezelfde intentie hebben. Het verschil zit in de accenten die worden gelegd. Vakbonden leggen de nadruk op behoud en uitbreiding van onder andere de vouchers, loopbaancoaches, de inzet van oudere medewerkers als mentoren. FME wil met name aandacht besteden aan de verbetering van de infrastructuur, waaronder stimulering van de leercultuur in organisaties en verbetering en uitbreiding van het (modulaire) onderwijsaanbod.

Werktijden

De standpunten van FME en de vakbonden ten aanzien van het brede thema werktijden (waaronder zeggenschap over werktijden, nachtdiensten, ploegendiensten, overwerk maar ook het generatiepact) liggen uiteen. FME vindt het belangrijk dat er een vitaliteitspact komt voor alle generaties, dat iedereen langer, gezond en fit kan blijven werken. In onze inzet stimuleren wij afspraken tussen bedrijven en medewerkers over vitaliteit ongeacht leeftijd. De mogelijkheden die de cao biedt zouden beter benut kunnen worden. Zo is tijdelijk minder werken en deeltijdpensioen nu al mogelijk en zullen medewerkers hierover beter geïnformeerd moeten worden. De vakbonden hebben in dat kader een onderzoek gepresenteerd over werkdruk.

Op 7 mei vindt de volgende onderhandeling plaats. Tijdens die bijeenkomst zullen partijen verder spreken over ieders inzet.

Onze inzet

Iedereen blijft zich ontwikkelen

Opleiding en ontwikkeling zijn een vanzelfsprekend onderdeel van het werk. Over deze intentie zijn partijen het eens. Voor FME is werken aan bewustwording en cultuur ten aanzien van leren belangrijk. FME wil samen met de vakbonden een campagne voor stimulering van de leercultuur mogelijk maken. Ook wil FME leerambassadeurs van alle leeftijden binnen bedrijven inzetten om medewerkers en management te adviseren en te begeleiden bij (loopbaan)ontwikkeling van medewerkers. Verder zet FME in op e-learning en innovatie van het onderwijs zoals meer aanbod van modulair onderwijs voor volwassenen. De komende periode zal verder worden gesproken over de invulling van de afspraken.

Iedereen fit for the future

FME wil dat iedereen langer, gezond en fit kan blijven werken. In onze inzet stimuleren wij afspraken tussen bedrijven en medewerkers over vitaliteit ongeacht leeftijd. De mogelijkheden die de cao biedt zouden beter benut kunnen worden. Zo is tijdelijk minder werken en deeltijdpensioen nu al mogelijk en zouden medewerkers hierover beter geïnformeerd kunnen worden.

Techniek verandert, werk verandert dus ook

Daarom wil FME samen met de vakbonden werken aan een visie op sociale vernieuwing. Ook de arbeidsverhoudingen veranderen. Wij willen een cao met afspraken die gelden voor de hele sector en met ruimte voor eigen invulling op ondernemingsniveau. Een cao die past bij de diversiteit van onze bedrijven en medewerkers.

Onze sector blijft concurrerend op de (wereld)markt

FME zet in op een verantwoorde loonafspraak. Ondanks de financiële crisis is de Metalektro in staat geweest om de werkgelegenheid te behouden, te bevorderen en verantwoorde en passende loonafspraken te maken. Daarnaast wordt ingezet op meer maatwerk in belonen. Bij voorkeur is dit een cao die voor langere tijd geldt.

Download de volledige visie