Nieuws29.04.2019

Derde WW-jaar binnenkort van start in de sectoren Metalektro en Metaal en Techniek

Zowel in de sector Metalektro als in de sector Metaal en Techniek gaan binnenkort de collectieve arbeidsovereenkomst Private aanvulling WW en WGA van start. De begindata verschillen.

1 juni 2019 - Metalektro

In de Metalektro is de cao vanaf 1 juni 2019 van toepassing op alle werkgevers en werknemers die onder de werkingssfeer van de cao Metalektro vallen. Bekijk de tekst van de algemeen verbindend verklaarde cao PAWW Metalektro en het aanvullingsreglement.

1 juli 2019 - Metaal en Techniek

In de Metaal en Techniek is de cao vanaf 1 juli 2019 van toepassing op alle werkgevers en werknemers die onder de werkingssfeer van de cao Metaal en Techniek vallen. Bekijk de tekst van de algemeen verbindend verklaarde cao WWM en het aanvullingsreglement.