Pers11.04.2019

DigidealGO versnelt digitalisering bouwsector

De bouwsector speelt een sleutelrol bij het werken aan een duurzaam en klimaatbestendig Nederland. Digitalisering van de bouwprocessen is een cruciale voorwaarde voor het behalen van deze doelstelling. FME (vanuit het cluster Gebouwde Omgeving) en bedrijven binnen haar branchevereniging Fedet, hebben de afgelopen maanden meegewerkt aan een digitaliseringsstrategie voor de bouwsector. Op 11 april is de zogenoemde 'Digideal' voor de bouwsector door meer dan 30 partijen ondertekend.

digiDealGO 372.jpg"Veel partijen in de bouwketen investeren al jaren in digitalisering, maar het blijft soms nog lastig om data in de keten uit te kunnen wisselen", zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming. Binnen de DigiDealGO wordt het uitwisselen van gegevens makkelijker, onder meer met afspraken over standaarden."

Naast het voldoen aan de maatschappelijke opgave, is verdergaande digitalisering van de bouwsector ook zeer belangrijk om de productiviteit te verhogen en het maken van fouten tijdens het bouwproces te voorkomen. "De productiviteit in de bouwsector loopt achter op die van de industrie. Bovendien zijn de winstmarges laag, waarbij faalkosten, de extra kosten die gemaakt worden om fouten te herstellen, een grote rol spelen", aldus Dezentjé. "Het werken aan het digitaliseren van het gehele bouwproces waarbij iedereen naar dezelfde documenten en specificaties kijkt, is een grote stap vooruit."

De uitwerking van de DigiDealGO  wordt aangestuurd vanuit de Bouw Digitaliserings Raad waarin de hele sector is vertegenwoordigd.

Overzicht partijen digidealgo.jpg

FME Cluster Gebouwde Omgeving

Samen innoveren in de bouwketen

De gebouwde omgeving is nooit af en dat is maar goed ook. De eisen die we aan onze omgeving stellen, veranderen namelijk continu. Het moet duurzamer, slimmer en beter aansluiten bij de behoefte van de mens. Dat is mogelijk, maar gaat niet vanzelf. Hier hebben we technologie hard bij nodig!

Lees meer over onze clusteraanpak voor de Gebouwde Omgeving

Meer weten?