Nieuws05.02.2018

Directeur-generaal Werk geïnspireerd door onze maakindustrie

FME organiseerde vorige week een werkbezoek voor de directeur-generaal Werk, Gert-Jan Buitendijk, van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink leidde de directeur-generaal langs een aantal mooie voorbeelden van lidbedrijven in de maakindustrie om inspiratie op te doen voor de arbeidsmarktagenda.

De duurzaamheidsfabriek

Ineke en DG bij Duurzaamheidsfabriek.jpgDe eerste stop was bij één van de 32 Fieldlabs Smart Industry die Nederland kent: de Duurzaamheidsfabriek bij het Da Vinci College in Dordrecht. Op deze bijzondere locatie, een krachtenbundeling tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid, wordt praktijkonderwijs gegeven aan een nieuwe generatie technici. Hier krijgt een leven lang leren inhoud: van onderwijs in de jonge jaren tot bij-, na- en omscholing gedurende de gehele loopbaan.

Verschillende bedrijven hebben een deel van hun machinepark in de duurzaamheidsfabriek opgesteld en participeren ook actief in het onderwijs. Na een toelichting op het unieke leerconcept van de Duurzaamheidsfabriek door Rein Meester (directeur DZHF) en Peter Vrancken (voorzitter College van Bestuur, Da Vinci College) werd de delegatie rondgeleid door de DZHF. De heer Buitendijk kreeg daarbij uitleg van Andre de Boer (algemeen directeur) van Krohne Altometer BV en Leo Blankenstein (algemeen directeur) van VAF Instruments BV over de activiteiten van hun bedrijven in de DZHF en de meerwaarde die dit voor hun ondernemingen heeft. Wat is er nou precies nodig om de medewerkers van de toekomst op te leiden en skills up to date te houden? Onder andere de behoefte aan experimenteerruimte, fouten mogen maken, een leven lang leren, het modulair mbo en de enorme scholingsbehoefte passeerden de revue.

Fokker Aerostructures

Ineke en DG bij Fokker.jpgVervolgens bezocht de directeur-generaal de productielokatie van Fokker Aerostructrures in Papendrecht, één van de lokaties van Fokker waar vliegtuigonderdelen worden ontworpen en geproduceerd. In de afgelopen jaren heeft Fokker fors geïnvesteerd in belangrijke innovaties en productiemethoden. Fokker neemt ook deel aan verschillende vernieuwende Fieldlabs Smart Industry, zoals Smart factories, sociale innovatie, 3D printing en composieten. Steven Soederhuizen,  directeur, Fokker Aerostructures, liet het productieproces zien en gaf aan wat nodig is: met het tekort aan technisch geschoold personeel en the war on talent moeten we in de eerste plaats zorgen dat talent in Nederland blijft. Daarnaast is voldoende experimenteerruimte en een level playing field essentieel voor een bedrijf als Fokker dat opereert in een hoog technologische en internationale omgeving.