Nieuws11.04.2019

Eerste overlegronde nieuwe cao Metaal en Techniek

Afgelopen dinsdag 9 april troffen cao-partijen elkaar tijdens de eerste onderhandelingsronde over de nieuwe cao’s in de Metaal & Techniek. Zowel werkgeversorganisaties als de vakbonden hebben hun voorstellen toegelicht en elkaars vragen hierover beantwoord.

liggend_MT.jpgWerkgevers

FWT, de Federatie Werkgeversorganisaties in de Techniek, voert de onderhandelingen namens de werkgevers. FME is via het lidmaatschap van FWT betrokken bij de onderhandelingen over de nieuwe cao. FWT heeft benadrukt dat na een aantal goede jaren de economische vooruitzichten onzekerder zijn geworden. Zij heeft de vakbonden laten weten dat de markt na het hoogtepunt in 2018 inmiddels een flinke stap terug doet. Ook zijn er duidelijk verschillen tussen de diverse sectoren in de Metaal en Techniek. De financiële ruimte zal de komende jaren niet onbeperkt zijn.

Onderhandelingen cao Metaal en Techniek

Voorstellen werkgevers

De inzet van werkgevers in de komende onderhandelingen is erop gericht om ouderen betaalbaar en vitaal aan de slag te houden. Het gaat dan met name om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers (kosten en leeftijdsafhankelijke regelingen) en hun duurzame inzetbaarheid. Onderwerpen die werkgevers agenderen zijn onder andere seniorendagen, ploegendienst en overwerk boven de 55 jaar. Ook stellen de werkgevers voor cao-maatregelen te nemen om kort ziekteverzuim terug te dringen en de opbouw van vakantiedagen bij ziekte te beperken.

Voorstellen vakbonden

De bonden zetten fors in met een loonstijging van 5% op jaarbasis. Daarnaast willen de bonden verdergaande loonafspraken maken voor jeugdigen en werknemers met een laag inkomen. Ook stellen zij voor om de inzet van flexwerkers en de mogelijkheden voor flexibel werken te beperken. In de laatste cao is een zogenoemde pilot betreffende het Generatiepact afgesproken; een nu vrijwillige afspraak om ouderen de gelegenheid te geven minder te werken waardoor meer jongeren kans krijgen op een vaste baan. De vakbonden willen dit pact als recht voor werknemers gaan afspreken.

Het volgende overleg wordt gevoerd op 23 april.

scan

FME cao Metaal en Techniek Updates

Ben je lid van FME, en wil je op hoogte blijven van de onderhandelingen cao Metaal en Techniek? Meld je dan aan voor de FME cao Metaal en Techniek Updates.

Blijf op de hoogte