Nieuws03.07.2019

Energie informatieplicht nog lang niet op orde

Op 1 juli 2019 is de Informatieplicht Energiebesparing in werking getreden. Bedrijven die onder deze wet vallen moesten bij RVO hun energieverbruik opgeven. Uit cijfers van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat 17% van de bedrijven dit gedaan heeft. FME roept haar leden daarom op om dit zo spoedig mogelijk te regelen. We hebben recent een interactieve tool op onze website geplaatst die bedrijven in de Metalektro kunnen benutten om de complexe vragen makkelijker te beantwoorden.

 Volgt het stappenplan

liggend_Informatieplicht Energiebesparing 660 x 440.pngHet is niet verrassend dat van de beoogde 125.000 bedrijven pas 22.000 bedrijven hun energieverbruik hebben opgegeven bij RVO. Robert van Beek, belangenbehartiger Energie zegt hierover: “De informatie die bedrijven moeten geven is voor bijna iedereen nieuw en complex. Al met al hebben bedrijven hebben niet de 6 maanden tijd gekregen die vooraf was ingepland”. Dit komt omdat de interactieve tool van RVO pas medio maart beschikbaar was en niet gelijk foutloos werkte. Branches zoals FME konden pas in april aan de slag met hun voorlichtingsmateriaal, bijeenkomsten en andere tools. FME heeft in april bijeenkomsten gehouden, een speciale webpagina gelanceerd en in juni de FME & Metaalunie interactieve tool beschikbaar gesteld.

Robert van Beek constateert: “De campagne is vier à vijf maanden later op gang gekomen dan vooraf was gepland. Het is daarom redelijk dat bedrijven langer de tijd krijgen. Dit verzoek hebben we daarom ook opgenomen in een brief aan de Tweede Kamer”. FME vindt dat handhaving pas aan de orde is als het eLoket van RVO goed functioneert en bedrijven voldoende tijd hebben gekregen om alles correct in te vullen.

Lees de brief die FME heeft gestuurd aan de Tweede Kamer

Intussen gaat de voorlichting aan bedrijven gewoon door. Op de pagina Informatieplicht Energiebesparing staat alle informatie. Door middel van een vijfstappenplan kunnen FME-leden zo eenvoudig mogelijk aan hun verplichting voldoen. Bij stap 3b is ook de link naar de interactieve tool te vinden. Tenslotte is er nog ondersteuning vanuit de FME servicedesk en helpen we bedrijven indien nodig op locatie.

Aan de slag met je energieverbruik


De overheid wil vaart maken om het energieverbruik in Nederland omlaag te krijgen. Om ondernemers tot actie te bewegen, geldt daarom vanaf 1 juli een informatieplicht. Als je onder deze plicht valt, moet je op de RVO-website invullen welke maatregelen je hebt genomen om energie te besparen. Het gaat daarbij om alle maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Bekijk het vijfstappenplan

Meer weten?
Robert van BeekBeleidsadviseur