Nieuws30.08.2018

Energy Storage NL publiceert energieopslagkaart van Nederland

Energy Storage NL, het platform voor energieopslag en -conversie, heeft een interactieve energieopslagkaart gepubliceerd. Uit deze kaart blijkt dat er al tientallen energieopslagprojecten in Nederland actief of in ontwikkeling zijn.

Dynamische database

"De kaart is een dynamische database, gebaseerd op informatie van onze deelnemers", zegt Stefan Olsthoorn, projectmanager bij Energy Storage NL. Deze deelnemers geven regelmatig updates over hun projecten en daarmee wordt de energieopslagkaart bijgewerkt. Energieopslag en -conversie zijn sleuteltechnologieën in de energietransitie. Het aanbod van energie uit zon en wind fluctueert. De wind waait immers niet altijd even hard en de zon schijnt niet altijd. Energieopslag helpt om de overschotten aan energie te bufferen en de tekorten te overbruggen.

energie opslag.jpg

FME Cluster Energy

Energietransitie als kans voor duurzame groei

De energietransitie biedt Nederland een unieke kans om de economie duurzaam te moderniseren. De technologische innovatie die ervoor nodig is, biedt perspectief op een duurzame energievoorziening én structurele economische groei. Het FME Cluster Energy brengt alle partijen bij elkaar om samen antwoorden te vinden op de maatschappelijke uitdagingen rondom de energietransitie.

 

Lees meer over onze clusteraanpak voor Energy

Meer weten?
Hans van der SpekClustermanager Energy