Nieuws14.01.2020

Evalueer het IMVO-beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Beleid rondom internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen speelt een steeds belangrijkere rol voor FME-leden; banken stellen scherpere IMVO-eisen voor het verkrijgen van een lening, het voldoen aan de OESO-richtlijnen is inmiddels een vereiste voor deelname aan handelsmissies en het principe van ‘gepaste zorgvuldigheid’ in internationaal ondernemen, wordt mogelijk wettelijk verankerd. Om die reden biedt een evaluatie een goede kans om te laten zien hoe IMVO-beleid in de praktijk werkt (of juist niet).

Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt of, en zo ja, hoe het beleid voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) vernieuwd moet worden. Hiervoor heeft het ministerie het project ‘IMVO-maatregelen in perspectief’ opgezet. De afspraak om het beleid te evalueren en herzien komt uit het regeerakkoord.

In het kader van dit project wil het ministerie graag van bedrijven weten welke keuzes zij maken op het gebied van internationaal MVO en welke overwegingen daaraan ten grondslag liggen. Je kunt tot 4 februari deelnemen aan een enquête en daarmee bijdragen aan het ontwikkelen van nieuw beleid.

Start de enquête 

Internationaal Maatschappelijk Verantwoordelijk ondernemen


FME-bedrijven importeren en exporteren onderdelen en producten van en naar andere landen of starten daar bedrijven. Opkomende markten en ook ontwikkelingslanden met groeiende economieën zijn in toenemende mate belangrijke partners. Dit biedt kansen maar ook verantwoordelijkheden. Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen, kunnen bedrijven zaken doen en tegelijkertijd een positieve invloed uitoefenen op bijvoorbeeld: armoede, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptie en milieu-issues.

Lees meer over IMVO

Meer weten?
Julius WitteveenBelangenbehartiger