Nieuws27.11.2019

Feitelijke salarissen Metalektro verhoogd per 1 januari 2020

Volgens de cao Metalektro 2018-2020 dien je de feitelijke salarissen met ingang van 1 januari 2020 te verhogen met € 116,- bruto. Voor medewerkers in de opstapsalarisgroep en voor leerlingmedewerkers met een leerarbeidsovereenkomst geldt deze verhoging niet. Voor deze categorieën medewerkers geldt een eigen salarisregeling, namelijk die van het wettelijk minimumloon. Voor hen zijn daarom alleen verhogingen van het wettelijk minimumloon van toepassing.

Hoe bereken je de verhoging van het feitelijk salaris voor een deeltijder?

De cao gaat uit van de voltijd medewerker. Voor medewerkers in deeltijd gelden de in de cao opgenomen arbeidsvoorwaarden naar evenredigheid van het deeltijdpercentage.

Je kunt dit op twee manieren berekenen:

  1. Vermenigvuldig € 116,- met de deeltijdfactor van de medewerker en verhoog het feitelijk salaris met de uitkomst van die berekening.
    Voorbeeld: het feitelijk salaris van de medewerker bedraagt € 2.300,- bruto per maand; de deeltijdfactor is 75%. Berekening: € 116,- * 75% = € 87,-. Verhoog € 2.300,- met € 87,00. Het nieuwe salaris bedraagt dan € 2.387,- bruto per maand.
  2. Reken het bruto deeltijdsalaris per maand om naar voltijd, verhoog dit bedrag met € 116,- en pas op de uitkomst de deeltijdfactor toe.
    Voorbeeld: het feitelijk salaris van de medewerker bedraagt € 2.300,- bruto per maand; de deeltijdfactor is 75%. Berekening: € 2.300,- * 100/75 = € 3.066,67; € 3.066,67 + € 116,- = € 3.182,67; pas hier de deeltijdfactor van 75% op toe. Het nieuwe salaris bedraagt dan € 2.387,- bruto per maand.

Cao-loonstijging HP 

De verhoging van de feitelijke salarissen met € 116,- met ingang van 1 januari 2020 geldt niet voor medewerkers met een jaarsalaris vermeerderd met vakantietoeslag van € 101.951,- bruto of meer.

Dit betekent het volgende:

  • Per 1 januari 2020 moet je de feitelijke salarissen per maand van medewerkers met een jaarinkomen van minder dan € 101.951,- bruto verhogen met € 116,-. Ook als dit er toe leidt dat het inkomen van een medewerker als gevolg van de verhoging uitstijgt boven het grensbedrag.
  • Per 1 januari 2020 hoef je de feitelijke salarissen van medewerkers met een jaarinkomen van € 101.951,- bruto of meer niet te verhogen met € 116,-.

De verhoging van de feitelijke salarissen met € 116,- met ingang van 1 januari 2020 geldt dus niet voor medewerkers met een jaarsalaris van € 101.951,- bruto of meer. Op basis van deze afspraak kun je voor deze medewerkers een ander beloningsmechanisme dan de automatische cao-verhoging toepassen.

Voor de berekening van het grensbedrag van € 101.951,- bruto neem je het bruto maandsalaris van de maand januari 2020 zonder de verhoging als uitgangspunt. Dit salaris vermenigvuldig je met 12,96. Is de uitkomst  € 101.951,- bruto of meer, dan heeft de medewerker geen recht op de verhoging met € 116,-. Toeslagen (vast en variabel), dertiende maand, tantième, gratificatie en dergelijke tellen niet mee bij de berekening van de salarisgrens.

De cao gaat uit van de voltijd medewerker. Voor medewerkers in deeltijd gelden de arbeidsvoorwaarden uit de cao naar evenredigheid van het aantal door de parttimer gewerkte uren. 
Voorbeeld: de medewerker met een 50% dienstverband en een bruto jaarinkomen vanaf  € 50.975,50 (50% van € 101.951,- bruto) heeft geen recht meer op de automatische cao-loonsverhoging. Het staat je natuurlijk vrij de verhoging van 1 januari 2020 wél toe te kennen aan medewerkers met een bruto jaarsalaris van € 101.951,- of meer.

HP-grensbedrag

Vanaf 1 augustus 2019 bedroeg het grensbedrag € 100.559,- bruto per jaar. Dit grensbedrag is verhoogd met (12 * € 116,-) € 1.392 bruto naar € 101.951,-.

Minimum vakantietoeslag per 1 januari 2020

Bij voltijdarbeid arbeid bedraagt de minimum vakantietoeslag voor medewerkers van 21 jaar of ouder per 1 januari 2020 ten minste € 200,62 bruto per maand voor iedere maand dienstverband.

Cao Platform

Exclusief voor FME-leden

Op het Cao Platform vind je het laatste nieuws over de onderhandelingen voor een nieuwe cao Metalektro. Leden die bij de cao Metalektro betrokken zijn, vinden het Cao Platform onder 'Mijn FME - Mijn Communities'. Nog geen login voor dit platform? Regel dit vandaag nog. Vragen? Bel (088) 400 8 400.

KRIJG TOEGANG TOT HET CAO PLATFORM

Meer weten?
FME ServiceteamWij helpen je graag verder