Pers02.06.2017

FME: behoud innovatieregeling WBSO

Research en Development zijn het fundament van de innovatiekracht van Nederland. Daarom heeft FME de politiek opgeroepen om het innovatiebeleid te continueren en te intensiveren. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “De jaarrapportage bewijst dat de WBSO werkt en innovatie stimuleert en uitlokt. Zowel het grootbedrijf als het mkb heeft hier baat bij. Laat ik het nog maar eens zeggen. Snijden in de succesvolle fiscale innovatieregelingen zoals de WBSO en innovatiebox is onverantwoord en brengt onze innovatiekracht op achterstand. Meerjarige zekerheid is de beste voedingsbodem voor private investeringen in innovatie.”

Geld (6).jpg

97% mkb-bedrijven maakt gebruik van WBSO

Op 2 juni 2017 verscheen de jaarrapportage ‘FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk 2016’, die demissionair minister Kamp van Economische Zaken heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Daaruit blijkt dat 22.330 bedrijven, waarvan 97 procent afkomstig uit het mkb, gebruik hebben gemaakt van deze regeling. Voor een bedrag van 6,7 miljard euro zijn plannen van bedrijven goedgekeurd. Het gaat om 3,9 miljard euro aan loonkosten en 2,8 miljard euro aan niet-loonkosten, een stijging van 400 miljoen euro ten opzichte van een jaar eerder. Met behulp van deze regeling konden ondernemers zo hun kosten voor onderzoek naar en ontwikkeling van innovaties met 1,2 miljard euro verlagen.

Innovatie basis voor concurrentievermogen economie

Minister Kamp: “Nederlandse bedrijven hebben meer aan onderzoek en ontwikkeling gedaan ten opzichte van een jaar eerder. Dat is een goede ontwikkeling, omdat innovatie de basis is voor het concurrentievermogen van onze economie. Het voordeel van ruim 1,2 miljard euro is voor innoverende ondernemers en in het bijzonder het mkb een significante steun.”

Wat is de WBSO?

De WBSO is gericht op het stimuleren van de private Research & Development (R&D) in Nederland. Met behulp van de WBSO kunnen ondernemers hun loonkosten en andere kosten en uitgaven voor R&D, bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur, verlagen. De verrekening hiervan gebeurt fiscaal: bedrijven dragen minder loonheffing af en zelfstandigen krijgen een vaste aftrek. De WBSO is bestemd voor Nederlandse bedrijven die onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten uitvoeren. Van technostarters, kleine zelfstandigen (ZZP) en mkb-bedrijven tot multinationals in elke bedrijfssector. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de WBSO uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. 

FME Subsidiekalender

Investeren in R&D is noodzakelijk, maar wat zijn de fiscale subsidiemogelijkheden? Helpen innovatiekredieten je verder? Welke regionale of Europese subsidies kunnen worden aangesproken? Hoe ga je om met het combineren van subsidies? Welke zijn het meest geschikt voor je bedrijf? FME helpt je op weg.

Welke subsidies kun jij gebruiken? Meer over de WBSO

Meer weten?