Nieuws19.06.2019

FME blij met onderzoek Smart Maintenance

Smart Maintenance kan de overheid miljarden aan onderhoudskosten besparen en de gebruikers veel vertraging en ergernis schelen. Door het inzetten van sensortechnologie samen met Internet of Things-applicaties kan onderhoud aan wegen, bruggen, viaducten, waterwegen en sluizen voorspelbaar worden. Dat de overheid daarmee veel geld kan besparen en haar onderhoud aan infrastructuur veel beter kan plannen bleek al uit onderzoek van FME en WCM (World Class Maintenance).

LEES HET ONDERZOEK 'DE WAARDE VAN SMART MAINTENANCE VOOR DE NEDERLANDSE INFRASTRUCTUUR’

In de praktijk wordt Smart Maintenance helaas veel te weinig ingezet. De Tweede Kamer heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat nu gevraagd te onderzoeken hoe duurzame innovatieve technieken zoals Smart Maintenance standaard in het infrastructurele aanbestedingsbeleid kunnen worden uitgevraagd. Voor 1 januari 2020 moeten het onderzoek klaar zijn.

FME is blij met dit verzoek van D66 Tweede Kamerlid Schonis. Hij kreeg hiervoor bijna kamerbrede steun.  Er liggen veel kansen voor Smart Maintenance die door opschaling veel beter benut kunnen worden. Onze snel verouderende infrastructuur en het vele uitgestelde onderhoud laten zien dat dit hard nodig is.

Lees het interview met D66 kamerlid Schonis