Nieuws23.01.2018

FME: eerlijke verdeling reductie Gronings gasverbruik

Minister Wiebes heeft in een brief aan 200 industriële grootgebruikers van laagcalorisch gas uit Groningen aangegeven een snelle uitfasering van Gronings gas na te streven. Volgens de minister moeten er uiterlijk in 2022 in principe geen industriële grootverbruikers zijn die nog Gronings gas gebruiken. Op korte termijn wil minister Wiebes daarom samen met de 200 grootgebruikers aan tafel zitten om de uitfasering van Gronings gas te bespreken.

FME is het met de minister eens dat de aardgaswinning in Groningen moet worden afgebouwd. De aardbeving van 8 januari in Groningen bevestigt de urgentie nogmaals. Van het Gronings gas hebben de industrie, Nederlandse huishoudens en de Nederlandse overheid door de verkoop van gas jarenlang de vruchten geplukt.

Gas koken 660x440.jpgOverige 89%

De 200 industriële grootgebruikers verbruiken op dit moment zo’n 11% van het totale Gronings gas. De minister zal daarom moeten aangeven hoe de overige 89% van het gasverbruik haar bijdrage kan leveren. FME vindt dat minister Wiebes met alle partijen die laagcalorisch gas verbruiken gesprekken moet voeren. Logischerwijs leveren al die partijen naar rato van hun gasverbruik een bijdrage aan het jaarlijks minder gaan gebruiken van Gronings gas.

FME vindt dat minister Wiebes ook moet kijken hoe de export van laagcalorisch gas versneld afgebouwd kan worden. En moet er worden gekeken hoe Nederlandse huishoudens bijvoorbeeld sneller kunnen omschakelen op hybride warmtepompen en andere duurzame systemen.  

Meer weten?

Gerelateerde events