Nieuws22.06.2017

FME maakt afspraken over eenduidige codering medische hulpmiddelen

Verschillende partijen in de zorg hebben afspraken gemaakt over eenduidige codering van medische hulpmiddelen. Deze codering maakt elektronisch scannen mogelijk zodat altijd duidelijk is bij welke patiënt welk medisch hulpmiddel is gebruikt. Dat is belangrijk omdat daarmee de patiëntveiligheid verbetert. De patiënt kan bijvoorbeeld bij een recall eerder worden ingelicht en de zorgverlener kan sneller actie ondernemen. Ook draagt deze eenduidige codering bij tot efficiency omdat in de gehele keten zo meer inzicht is in de voorraad, waardoor die beter te beheersen en aan te sturen is en zodoende ook kleiner kan zijn. Verder komt eenduidige codering de afstemming tussen leverancier en het ziekenhuis ten goede, wat ook tot minder fouten en ook tot meer veiligheid leidt. FME Zorg heeft bijgedragen door kennis te delen in de werkgroep en gaat zorgen voor voorlichtingsbijeenkomsten over de implementatie.

liggend_170621_foto_ondertekening UDI door Schippers en stakeholders.jpgMinister Schippers blij met gemaakte afspraken

De afspraken zijn tot stand gekomen op verzoek en onder regie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Minister Schippers: "Ik ben blij dat het partijen gelukt is goede afspraken te maken. Dat is goed voor de patiënt en veiligheid in de zorg in Nederland." Nu komt het nog voor dat er geen gestandaardiseerde code, of helemaal geen code op een medisch hulpmiddel staat, daardoor kan er niet goed gescand worden. De nieuwe afspraken sluiten goed aan op de registratie in het Landelijk Implantaten Register en lopen vooruit op de nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen.

Impact voor leveranciers medische hulpmiddelen

De invoering van de eenduidige codering gebeurt gefaseerd, uitgangspunt is de lijst van implantaten die ook gehanteerd wordt voor het Landelijk Implantaten Register. De ingangsdatum is 1 juli 2018, vanaf september 2018 wordt de lijst verder uitgebreid. Het afsprakendocument met voorbeelden uit de praktijk wordt gepubliceerd op www.vmszorg.nl.

UDI: Unique Device Identifier

Leveranciers, waaronder dus ook FME-leden actief in de medische keten, moeten medische hulpmiddelen voorzien van een UDI (Unique Device Identifier). De UDI moet zowel in schrift als in code duidelijk en makkelijk scanbaar op alle verpakkingen aanwezig zijn en de leverancier controleert dat ook. Verder zorgt de leverancier voor zo min mogelijk codes op de verpakkingen en voor opname van zoveel mogelijk informatie in één barcode. Daarnaast zijn er afspraken over de Centrale Artikeldatabase gemaakt: de leverancier zorgt voor een standaard gegevensset over de medische hulpmiddelen op een centrale plaats.

Hele keten betrokken

De afspraken zijn ondertekend door verschillende partijen in de zorg: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (Nfu), Zelfstandige klinieken Nederland (ZKN), Federatie van Technologiebranches (FHI), Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME) en de belangenorganisatie van producenten, importeurs en handelaren van medische hulpmiddelen Nefemed. Daarmee is de hele keten betrokken van productie tot gebruik bij de patiënt.