Nieuws20.09.2017

FME pleit voor reparatie gat in begroting WBSO

De WBSO is een belangrijke innovatieregeling voor ondernemingen in Nederland. Vooral het mkb heeft veel profijt van deze regeling, 64% van het budget gaat naar het mkb. Ondernemingen kunnen de financiële lasten van research en development (R&D-)projecten verlagen via de WBSO. De WBSO verlaagt de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor R&D-projecten. De WBSO werkt met twee schijven met een verschillend voordeelpercentage voor alle S&O-kosten. Ieder jaar dreigt het weer te gebeuren dat de percentages neerwaarts worden aangepast. Zo ook nu weer. FME vindt dat daarmee innovatie wordt afgeremd en dat is slecht voor de Nederlandse ondernemingen.

WBSO dreigt te worden versoberd en daarmee innovatie afgeremd.

liggend_Smart_Industry_001_2.jpgIn de Miljoenennota is voor de WBSO 1.163 miljoen euro in de begroting opgenomen. Om de WBSO op het huidige niveau te houden is 1.242 miljoen euro nodig. Met de voorliggende begroting ontstaat er een tekort van 79 miljoen euro. Uitgaande van de huidige inzichten betekent dit naar verwachting een daling van het tarief van de eerste schijf van 32% naar 31% en een daling van de tweede schijf van 16% naar 14%. Dit heeft direct invloed op de innovatiekracht van bedrijven.

LEES DE BRIEF VAN DE MINISTER VAN EZ AAN DE TWEEDE KAMER

FME pleit voor reparatie van het gat van 79 miljoen, zodat de WBSO op niveau blijft. Reparatie voorkomt dat de innovatie in bedrijven wordt afgeremd. Het kabinet zal in november de parameters voor 2018 definitief vaststellen. FME gaat bij de Tweede Kamer pleiten om de regeling met de huidige parameters door te zetten en het gat in de begroting te repareren. FME is nog in gesprek met het ministerie van Economische Zaken over de knelpunten die zijn ontstaan door de beperking van de definitie van R&D. Eerder is de WBSO-categorie ‘procesgericht technisch onderzoek’ komen te vervallen. En dat knelt, want juist in deze tijd van digitalisering doen veel bedrijven eigen onderzoek naar nieuwe productieomgevingen waarin ICT, sensoriek en andere ‘smart systemen’ een rol spelen.