Nieuws04.12.2018

FME pleit voor structurele samenwerking met VWS

Ruim 50 bedrijven uit de Medisch Technologische industrie bezochten vandaag FME Zorgdag 2018. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is bezig met het opstellen van een MedTech Visie. Bas van den Dungen, directeur-generaal Curatieve Zorg van VWS ging op deze dag in kansen voor Medtech-bedrijven om vraagstukken in de zorg op te lossen. Denk aan zorg op afstand en mogelijkheden van data. Hierbij benadrukte hij dat er ook nog uitdagingen zijn die opgelost moeten worden, zoals regelgeving, financiering en vaardigheden. Vervolgens ging hij hierover met de aanwezigen in gesprek.

Structurele samenwerking

Ineke Van Den Dungen 6602.jpgFME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink benadrukte de bijdrage die Medtech kan leveren aan betere zorg en gaf aan dat FME graag structureel de samenwerking aangaat. De zorg is een complex veld, waar we de beste resultaten bereiken in samenwerking met VWS en andere partijen in het veld.

Technologieberaad

Ook bood FME-voorzitter Ineke Dezentjé de FME-agenda voor de Technologische Industrie 2019-2021 aan de heer Van den Dungen aan. Eén van de drie doorbraken waar FME voor pleit is de inzet van technologie als gamechanger voor maatschappelijke uitdagingen. Dit kan door het instellen van een technologieberaad op het ministerie van VWS dat adviseert over state of the art technologische oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en over wat nodig is om knelpunten weg te nemen.

Cluster FME Zorg

Betere zorg door technologie

Het Cluster FME Zorg verbindt technologiebedrijven met de zorgketen met als doel het verbeteren van de zorg. FME Zorg biedt een platform voor organisaties die geïnteresseerd zijn in het versnellen van innovaties in de zorg in samenwerking met technologiebedrijven. 

Lees verder

Meer weten?
Lianne RaapBeleidsadviseur