Nieuws13.04.2018

FME praat mee over een nieuw Klimaatakkoord

FME neemt bij het Klimaatakkoord deel aan de overlegtafels ‘Elektriciteit’ en aan de Industrietafel ‘Transitie en Opbouw’.

Overlegtafel ‘Elektriciteit’

elektriciteit 660x440.jpgDe centrale vraag bij de overlegtafel ‘Elektriciteit’ is de manier waarop wij een toekomstig betaalbaar en betrouwbaar elektriciteitssysteem kunnen realiseren. FME-leden zijn dé partijen die technieken rondom duurzame energieopwekking (wind, zon, biomassa), energie infrastructuur (energienetten, waterstof, energieopslag) en energiebesparing ontwikkelen. De komende jaren zal de vraag naar elektriciteit in de gebouwde omgeving, industrie en mobiliteit toenemen. Allemaal terreinen die voor FME-leden belangrijk zijn. FME-deelname aan de overlegtafel elektriciteit is dus een uitgelezen mogelijkheid om mee te denken over de totstandkoming van een nieuw energiesysteem. 

  • FME-clustermanager Energy Hans van der Spek vertegenwoordigt FME bij de overlegtafel 'Elektriciteit'. 

Industrietafel ‘Transitie en Opbouw’

FME neemt daarnaast deel aan de Industrietafel ‘Transitie en Opbouw’. Deelnemers aan deze tafel staan garant voor de overige 25% industrie-emissie. Opdracht aan deze tafel is om in kaart te brengen welke maatregelen en projecten mogelijk zijn om CO2-reductie te realiseren en op welke manier draagvlak kan worden gevormd voor deze maatregelen en projecten. Ook neemt FME deel aan de adviesgroep van de industrietafel. Doel van deze adviesgroep is om de Industrietafel en de subtafels te voorzien van (innovatie)kennis. FME heeft enerzijds een energie-intensieve achterban, anderzijds leveren onze leden klimaatoplossingen voor de industrie. Bij de industrietafel ‘Transitie en Opbouw’ zullen we daarom de (technologische) kansen voor de industrie benadrukken, maar daarbij ook realistisch kijken naar de haalbaarheid van voorgestelde maatregelen zodat ook de industrie mee kan komen in deze energietransitie.

  • FME-belangenbehartiger Energie Rob van Beek vertegenwoordigt FME bij zowel de Industrietafel ‘Transitie en Opbouw’ als bij de adviesgroep Industrietafel. 

De gesprekken aan de overlegtafels zijn in maart van start gegaan. FME wil graag de mening van haar achterban raadplegen voor de overlegtafels bij het Klimaatakkoord. Hiervoor worden speciale klankbordgroepen opgesteld. De uitnodigingen voor deze klankbordgroepen worden binnenkort verzonden.