Nieuws01.12.2017

FME presenteert 5xbeter Verbetercheck Gevaarlijke stoffen

Vandaag is de 5xbeter Verbetercheck Gevaarlijke stoffen gelanceerd. Deze Verbetercheck is een praktisch instrument voor lidbedrijven om veiliger en gezonder te werken met gevaarlijke stoffen. Deze Verbetercheck geeft het veilig werken met gevaarlijke stoffen in de metaalbranche een flinke impuls.

Banner GS.jpg

Met deze Verbetercheck kunnen bedrijven de door hen gebruikte gevaarlijke stoffen op zeer laagdrempelige wijze:

 • Registreren
 • Voor de meest gebruikte stoffengroepen in de metaal de blootstelling bepalen
 • Waar nodig maatregelen nemen
 • Het veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen op de werkvloer borgen

GA NAAR DE VERBETERCHECK

De Verbetercheck biedt voor in de metaal veel gebruikte gevaarlijke stoffen zogenoemde veilige werkwijzen. Wanneer een bedrijf deze veilige werkwijzen toepast, is het zeker dat de gezondheidsrisico’s van de betreffende gevaarlijke stoffen voldoende beheerst zijn. Via onder andere deze Verbetercheck zetten 5xbeter en FME daarnaast in op het zoveel mogelijk vervangen van gevaarlijke stoffen door minder gevaarlijke stoffen.

 "Met deze Verbetercheck zetten we in op het eenvoudiger maken van een tijdrovende verplichting. Daardoor houden bedrijven tijd en geld over om te investeren in wat écht nodig is om het werken met gevaarlijke stoffen veiliger en gezonder te maken."

Tijdwinst en kostenbesparend

Gevaarlijke Stoffen 660x440.jpgHet geautomatiseerde register in de Verbetercheck scheelt heel veel invoerwerk en biedt je tijdwinst in het over de jaren heen actueel houden van uw stoffenregister. Volgens de Arbowet moeten bedrijven die gevaarlijke stoffen in huis hebben, ook blootstellingsbeoordelingen uitvoeren per stof. Met deze nieuwe Verbetercheck hoef je dat voor een flink aantal stoffen niet meer zelf te doen. 5xbeter heeft al voor de in de metaal veel voorkomende productgroepen metingen en blootstellingsbeoordelingen uitgevoerd. Op basis daarvan zijn veilige werkwijzen opgesteld, die door de Inspectie SZW positief getoetst zijn. Werk je volgens de veilige werkwijze? Dan hoef je geen aanvullende maatregelen te nemen of eigen blootstellingsbeoordelingen uit te voeren. Dit scheelt je behoorlijk wat tijd en kosten. Als nieuwe informatie over een stof beschikbaar komt, stelt 5xbeter de gebruikers die deze stof in hun register hebben staan op de hoogte. Dat levert een enorme tijdswinst op voor bedrijven, die nu conform de Arbowet, allemaal hun eigen register handmatig moeten vullen en bijhouden.

Rob van Beek, adviseur arbo- en mileuzaken van FME: “Met deze Verbetercheck zetten we in op het eenvoudiger maken van een tijdrovende verplichting. Daardoor houden lidbedrijven tijd en geld over om te investeren in wat écht nodig is om het werken met gevaarlijke stoffen veiliger en gezonder te maken.”

Exclusief voor lidbedrijven

De Verbetercheck Gevaarlijke stoffen is exclusief beschikbaar voor bedrijven die lid zijn van FME of van de Metaalunie.

 1. Maak een login aan voor de 5xbeter site
 2. Ga naar de Verbetercheck Gevaarlijke stoffen, kies voor 'FME' en login met je FME-ledenlogin. Heb je deze nog niet? Vraag deze dan online aan.

De Verbetercoaches van 5xbeter zijn beschikbaar om te ondersteunen bij een goede implementatie van de Verbetercheck en veilige werkwijzen. Bel de gratis Verbeterlijn (0800 555 50 05) of mail info@5xbeter.nl en maak een afspraak met een Verbetercoach.

De veilige werkwijze

Volgens de Arbowet moeten bedrijven die gevaarlijke stoffen in huis hebben blootstellingsbeoordelingen uitvoeren per stof. Met dit nieuwe instrument hoeven bedrijven dat voor een flink aantal stoffen niet meer te doen. 5xbeter heeft al voor de in de metaal veel voorkomende productgroepen metingen en blootstellingsbeoordelingen laten uitvoeren. Op basis daarvan zijn veilige werkwijzen opgesteld, die door de Inspectie SZW positief getoetst zijn. Als de Verbetercheck voor het product een veilige werkwijze heeft, kan de gebruiker checken of er veilig gewerkt wordt met het product. Bedrijven die volgens de veilige werkwijzen werken, zijn er niet alleen van verzekerd veilig te werken, maar ook dat de blootstelling aan betreffende gevaarlijke stoffen niet boven de wettelijke grenswaarde uitkomt. Geeft de check geen veilige werkwijze, dan zal alsnog een eigen blootstellingsbeoordeling uitgevoerd moeten worden.

De Verbetercheck Gevaarlijke stoffen bevat op dit moment veilige werkwijzen voor:

 • Verven met rol of kwast
 • Beitsen met kwast
 • Lijmen voor constructieve toepassing
 • Lijmen voor hechten
 • Reinigen / ontvetten met vloeistof en doek
 • Reinigen / ontvetten met vloeistof en ontvettersbak
 • Reinigen / ontvetten met een spuitbus

In 2018 zal 5xbeter meer veilige werkwijzen ontwikkelen, onder andere voor metaalbewerkingsvloeistoffen.

Vervangen waar mogelijk

FME draagt nadrukkelijk de boodschap uit dat het belangrijk is om geregeld te beoordelen of de in het bedrijf gebruikte gevaarlijke stoffen niet vervangen kunnen worden door minder schadelijke alternatieven. De Verbetercheck Gevaarlijke stoffen geeft daar ook, waar bekend en beschikbaar, suggesties voor. FME roept leveranciers van gevaarlijke stoffen op om te blijven proberen de gevaren van een product te beperken of zelfs verwijderen. 

5xbeter

IJzersterk voor veilig werk

Via 5xbeter ondersteunt FME lidbedrijven op het gebied van veilig en gezond werken met de Arbocatalogus en alle daarbij ontwikkelde hulpmiddelen. 5xbeter is een samenwerking tussen vijf partijen: Koninklijke Metaalunie, FME, FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie. 5xbeter zet zich in voor de gezondheid en veiligheid van werknemers in de metaalbewerking en metalektro. 5xbeter biedt kosteloos onafhankelijk advies en hulpmiddelen op het gebied van onder andere lasrook, machineveiligheid, fysieke belasting, schadelijk geluid en gevaarlijke stoffen. 

Lees verder

Meer weten?
FME ServiceteamWij helpen je graag verder