Nieuws08.03.2018

FME presenteert visie op Agri & Food sector

Duurzamer, Slimmer en Persoonlijker

Er zijn nog volop kansen voor de Nederlandse Agri & Food sector. In de sector liggen de kansen vooral om duurzamer, slimmer en persoonlijker te produceren. Nederland heeft een stevige positie in de wereld, we zijn de tweede Agri&Food exporteur ter wereld en derde exporteur van apparatuur voor deze sector.

food 660x440.jpg

In de nieuwe Visie op de Agri & Food sector kiest FME bewust voor een aantal minder gebaande paden in het Nederlandse agrifoodtech landschap. Waar kunnen technologiebedrijven en wij als Nederland in de toekomst het verschil maken? FME licht vier thema’s uit: 

  • Duurzaam en Dichtbij
  • Personalised Food
  • Kleinschaligheid loont
  • Smart Food Factory

Allemaal thema’s waar we als land zo goed voorgesorteerd zijn dat we met een grote inzet nog decennialang de wereldwijde voortrekker kunnen zijn.

Download de FME-visie op Agri & Food

Bijzondere aandacht gaat uit naar ‘Personalised Food’. Marcel van Haren, Clustermanager Agri&Food bij FME: “Digitalisering en kennis over de rol van voeding bij onze gezondheid opent kansen om met hulp van technologie een wezenlijke bijdrage te leveren aan een veel gezonder voedingspatroon van grote groepen mensen.

De Nederlandse innovatieve aanpak leidt tot deze hoge posities op de internationale ranglijsten

“Ook het thema ‘Kleinschaligheid loont’ verdient bijzondere aandacht”, vervolgt Marcel van Haren. “We zijn decennialang gewend geraakt aan steeds grootschaligere systemen in onze land- tuinbouw, veeteelt en voedselproductie. Dankzij de sterk toegenomen toegankelijkheid en betaalbaarheid van technologie gaat het ook mogelijk worden om op kleine schaal voedsel te produceren tegen vergelijkbare eenheidsprijzen. In onze westerse maatschappij is de hang naar authentiek traceerbaar voedsel uit de buurt groot, maar ook voor boeren in ontwikkelingslanden is kleinschalige, autonoom werkende, hightech apparatuur een geweldig middel om de eigen verdienkracht en daarmee welvaart en welzijn te vergroten.”

De Nederlandse innovatieve aanpak leidt tot deze hoge posities op de internationale ranglijsten. Gedreven door digitalisering, geopolitieke ontwikkelingen en een snel veranderende houding van de consument ten aanzien van ons dagelijks voedsel verandert het speelveld heel snel. Dit vereist dus nieuwe keuzes, naast het continu ontwikkelen op de al gebaande paden. Gelukkig is een aantal jaren geleden met de topsectoren aanpak heel goed voorgesorteerd om de leidende positie vast te houden en waar mogelijk te versterken.

FME presenteert haar visie met grote trots en ambitie. “We gaan hard aan de slag om de partijen waarmee het verschil gemaakt kan worden bijeen te brengen en te mobiliseren. Handen uit de mouwen en aan de slag om de visie ook te realiseren”, besluit Marcel van Haren zijn betoog.

FME Cluster Agri & Food

Nederland is een voedselland met een wereldwijde impact. We zijn de tweede voedselexporteur ter wereld. En op het gebied van technologie staan wij als fabrikant en exporteur wereldwijd op de derde plek. Mooie cijfers die we graag willen behouden en waar het FME Cluster Agri & Food vol op inzet.

Lees meer

Meer weten?
Marcel van HarenClustermanager Agri & Food