Pers21.12.2018

FME-reactie op Ontwerp voor een Klimaatakkoord

“Technologische innovatie wordt de motor van de energietransitie”, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink in een reactie op het zojuist verschenen Ontwerp voor een Klimaatakkoord. De technologische industrie verwelkomt het akkoord en wil de transitie versnellen.

Maar we kunnen dat niet alleen. Dezentjé: “De energietransitie blijft een gedeelde uitdaging. Bedrijven die veel energie gebruiken kunnen alleen verduurzamen als de energie-infrastructuur wordt aangepast en het aanbod van duurzame energie snel toeneemt. Bovendien moeten er voldoende technische vakmensen beschikbaar zijn om de energietransitie te realiseren, wat op dit moment nog niet het geval is.”

CO2-heffing

Bedrijven moeten serieus aan de slag met CO2-besparingsplannen. Als ze deze plannen niet maken of uitvoeren, betalen ze een CO2-heffing. Deze keuze van het kabinet geeft een goede prikkel voor de transitie en voorkomt oneerlijke concurrentie met Europese landen zonder heffing. FME vindt deze benadering verstandig.

“Technologische innovatie wordt de motor van de energietransitie”

Energiebesparing

Energiebesparing is een gemiste kans in het akkoord. De ambitie voor CO2-reductie voor huizen en gebouwen is gehalveerd. FME wil in de uitvoering van het Klimaatakkoord meer inzetten op vervangende nieuwbouw in plaats van renovatie om maximaal milieueffect te bereiken en te zorgen dat de burger goedkoper uit is.

Circulaire economie

Ook de circulaire economie is een ondergeschoven kind in het akkoord. Dezentjé: “Er is onzekerheid over de indirecte uitstoot van CO2 (buiten de eigen organisatie, bijvoorbeeld bij het vervoeren van goederen), de financiering van de circulaire economie ontbreekt en er zijn nog geen plannen voor het verruimen van de beschikbaarheid van strategische grondstoffen, bijvoorbeeld lithium voor batterijen.”

Waterstof

Waterstof is de beoogde basistechnologie om Nederland vanaf 2030 CO2-neutraal te maken. In het akkoord wordt hiervoor 30 tot 40 miljoen euro gereserveerd. FME wil aan de slag met waterstof en ziet dit als een goede start, maar blijft ervoor pleiten om 150 miljoen euro te reserveren voor ontwikkeling, opschaling en versnelling.

DEI

FME is blij dat de zogenoemde demonstratie energie-innovatie (DEI) regeling er miljoenen euro’s aan beschikbare subsidiegelden bij krijgt. Hiermee financiert de overheid demonstratieprojecten, die leiden tot energiebesparing of die het gebruik of de opwekking van duurzame energie stimuleren. FME heeft steeds gepleit voor verruiming van de DEI regeling.