Nieuws18.12.2017

FME: samen innoveren met bedrijven en Defensie

Op 14 december was FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming uitgenodigd door de Tweede Kamer om deel te nemen aan een rondetafelgesprek over de Defensienota. In deze nota wordt opgenomen hoe Defensie de aangekondigde extra middelen uit het regeerakkoord gaat inzetten voor onder andere investeringen, de basisgereedheid en de operationele inzetbaarheid.

liggend_Defensie_IDHB.jpgTechnologische innovatie

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming hield een pleidooi voor voldoende ruimte voor innovatie in de Defensienota. Een krijgsmacht die opgewassen is tegen technologisch hoogwaardige tegenstanders zal zich immers meer dan ooit voortdurend moeten ontwikkelen en innoveren. Dit kan door ruimte te creëren voor R&D, fieldlabs en PPS. Ineke Dezentjé-Hamming benadrukte dat Defensie dit niet alleen moet doen, maar samen met EZK, de industrie en kennisinstellingen.

Toelichting FME Defensienota

Experimenteerruimte

Om te kunnen investeren in vernieuwing is experimenteerruimte nodig. Als je gaat innoveren, dan mislukken er wel eens dingen. Dat geldt voor Defensie net zo goed als voor het bedrijfsleven. Ineke Dezentje Hamming stelde voor om in de defensienota een bepaalde bandbreedte af te spreken waarbinnen je mag experimenteren.

In de Defensienota zal ook gekeken moeten worden naar een strategie voor samenwerking. De defensieorganisatie moet ingericht worden op nieuwe gevaren en wendbaar zijn. Defensie hoeft daarbij niet alles zelf aan te schaffen. Dezentje Hamming: "Delen is eigenlijk het nieuwe hebben. Vaak is niet meer het bezit relevant, maar het gebruik. En dat kun je samen doen met het bedrijfsleven."

Uitwisseling personeel

De kamerleden vroegen de FME-voorzitter naar de mogelijkheden voor defensiepersoneel om hun loopbaan in het bedrijfsleven voor te zetten, ook op latere leeftijd. Dezentjé Hamming: "Dat heeft alles met competenties te maken, en niks met leeftijd. Aangezien de technologische ontwikkelingen snel gaan, is het belangrijk continu bij te scholen. Leven lang leren is de sleutel." FME heeft recent een convenant gesloten met Defensie om personeel uit te gaan wisselen. Hoe competenties tussen bedrijfsleven en defensie beter kunnen aansluiten zal besproken worden in het Platform Defensie en Bedrijfsleven.