Nieuws23.05.2019

FME steunt verantwoorde metaalketens

'Samen naar verantwoorde metaalketens'; zo heet het convenant dat FME vanmiddag als steunbetuiger ondertekende. Bedrijven en brancheverenigingen, overheid, vakbonden en NGO’s maken hierin afspraken om internationaal verantwoord ondernemen (IMVO) te bevorderen.

liggend_imvo 660.pngMet het bevestigen van een magneet op een metalen plaat die het convenant moest voorstellen, bekrachtigden FME en 20 andere organisaties het convenant 'Samen naar verantwoorde metaalketens' (het Metaalconvenant). Doel hiervan is de verbetering van de sociale en ecologische voetafdruk van de metaalsector. Als branchevereniging van de metallurgische industrie, speelde de VNMI een leidende rol bij de totstandkoming.

Nederlandse metaalbedrijven zijn voor hun productie vaak afhankelijk van de import van grondstoffen en diensten. In hun toeleveringsketens - zo blijkt uit onderzoek - zitten risico’s op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten maar ook milieu- en biodiversiteitsnormen. Het convenant helpt toeleveringsketens transparant te maken en de risico’s aan te pakken.

Verbetering van de sociale en ecologische voetafdruk van de metaalsector.

FME ziet het convenant als een goed hulpmiddel voor bedrijven om mondiale richtlijnen voor IMVO, zoals die van de OESO, naar de dagelijkse praktijk te vertalen. Een bijkomend voordeel is dat bedrijven zich met het convenant ook voorbereiden op aankomende wetgeving, zoals EU-wetgeving op het gebied van zorgplicht voor specifieke metalen en mineralen (de EU Verordening Conflictmineralen).

Als steunbetuiger onderschrijft FME de geest, doelstellingen en ambities van het convenant en zal het actief bijdragen aan het vergroten van de bekendheid van het convenant onder haar leden. Het convenant heeft een looptijd van vijf jaar en treedt 1 juni in werking.

Aan het metaalconvenant nemen de volgende partijen deel: Century Aluminum Vlissingen, CNV, Climax Molybdenum, E-MAX Aluminium Profielen, Eurometaux, FNV, Global March against Child Labour, Hunter Douglas Europe, IUCN Nederland, de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Tata Steel Nederland, Unicef Nederland, Uzimet, VNMI en Wuppermann Staal Nederland.

De steunbetuigers zijn: Bettercoal, FME, International Tin Association, International Zinc Association, Metaal Recycling Federatie, en Terre des Hommes.