Pers17.08.2017

FME: tekort arbeidskrachten vormt grote belemmering economische groei

Uit de COEN-enquête van het CBS blijkt dat de ondernemingen in de technologische industrie de wind in de zeilen hebben. De productie ligt op recordniveau met volle orderboeken en de hoogste bezettingsgraad sinds het begin van de meting in 2008. De sterke groei leidt tot meer werkgelegenheid en laat zien dat deze innovatieve technologiebedrijven positieve impact hebben op de economie van Nederland. Tegelijkertijd is het aantal ondernemers die het tekort aan vakkrachten als een belemmerende factor voor verdere groei ervaart verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. FME maakt zich grote zorgen over deze tekorten, een goed opgeleide beroepsbevolking is een fundamentele randvoorwaarde voor economische groei. De leden van FME vertegenwoordigen samen een omzet van 82 miljard en dat is 12% van het BBP.

Nieuw kabinet moet topprioriteit geven aan techniekonderwijs

Conjunctuurenquete 2017.jpgFME wil daarom dat een nieuw kabinet techniekonderwijs topprioriteit geeft, investeert in Smart Industry en de daling van onderzoek en innovatie uitgaven keert. Een modern, innovatief industriebeleid moet zorgen voor een snellere energietransitie, betere zorg en meer veiligheid. Als we niet verder investeren in het innoverend vermogen, worden de slimme oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen elders ontwikkeld en vermarkt. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “Onze industrie kan zich meten met de wereldtop, dat moeten we wel vasthouden. Als onze industrie nóg slimmer produceert, biedt dat nog meer exportkansen en nieuwe banen.”

De technologische industrie maakt een sterke groei door en dat betekent ook dat er meer werkgelegenheid is. Nog steeds zijn er veel vacatures en dat belemmert de innovatiekracht en groei van de ondernemingen. Uit de conjunctuurenquête blijkt dat 1 op de 7 ondernemers het tekort aan arbeidskrachten als de grootste belemmering voor groei ervaart. Dit geeft aan hoe groot de behoefte is aan goed gekwalificeerd personeel.

Op alle niveaus in het onderwijs ligt er een uitdaging. FME-voorzitter Dezentjé Hamming: "Aangezien het belang van digitale vaardigheden voor de ontwikkeling van onze sector groot is, moet het onderwijssysteem snel veranderen. In het basisonderwijs zouden bijvoorbeeld alle kinderen in aanraking moeten komen met techniek. En ook de gouden handjes die een mbo-opleiding hebben afgerond zijn hard nodig."

Het is belangrijk dat de Nederlandse overheid de industrie blijvend ondersteunt met een vestigingsklimaat dat groei stimuleert. Techniek is overal en dat betekent ook dat organisaties in toenemende mate behoefte hebben aan arbeidskrachten die met de nieuwste technieken kunnen werken. Jongeren met een technische vakopleiding hebben dan ook een goede toekomst voor de boeg. 

Download

Lees ook

FD_arb.jpg