Nieuws12.09.2018

FME: verleng subsidieregeling praktijkleren (BBL) ná 2019

Vandaag debatteerde de Tweede Kamer over het mbo en vmbo. Centraal stonden de krapte op de arbeidsmarkt, de lerarentekorten voor technische vakken en de subsidieregeling praktijkleren (de beroepsbegeleidende leerweg BBL).

FME heeft voor het debat brieven gestuurd naar de woordvoerders Onderwijs met daarin de oproep om:

  1. De subsidieregeling praktijkleren voort te zetten ná 2019 | De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) is een zeer succesvolle route voor jongeren én volwassen die hun beroep graag in de praktijk leren. In een tijd waar de arbeidsmarkt schreeuwt om goedgeschoold personeel, is het onbegrijpelijk dat het kabinet overweegt in deze succesvolle route te snijden.
  2. Modulaire onderwijs in het mbo te stimuleren | De arbeidsmarkt van de toekomst ziet er anders uit dan nu. Werkprocessen worden door digitalisering anders vormgegeven en dit eist andere vaardigheden van toekomstige medewerkers. Hier moet het beroepsonderwijs beter op in spelen en maatwerk bieden.
  3. Hybride docentschap in te zetten voor het lerarentekort bij technische (v)mbo-vakken | Er is een grote mate van bereidheid bij bedrijven en werknemers om samen te werken met onderwijsinstellingen om het lerarentekort op te lossen, middels hybride docentschap: een specialist die onderwijs kan verzorgen voor een bepaald vak in het technische onderwijs. Momenteel komt dit onvoldoende van de grond.

van Engelshoven.jpgIn het debat was er veel aandacht voor de BBL leer-werkplekken, met name in de technologische industrie. "Wij snappen er niets van. Waarom bezuinigt de minister op de subsidieregeling praktijkleren terwijl dit een succesvolle route is? En dit in tijden waar de tekorten hebben op de arbeidsmarkt", aldus SP-Kamerlid, Peter Kwint. Minister Van Engelshoven beloofde op Prinsjesdag meer te laten horen over de invulling van de subsidie voor 2019.

Als oplossing voor de lerarentekorten kijken beide onderwijsministers naar de hybride docent. Zij willen hybride docenten en zij-instromers uit het bedrijfsleven stimuleren om voor de klas te staan. FME juicht dit toe, er is veel bereidheid bij onze bedrijven om medewerkers in te zetten voor het technisch onderwijs. FME zal beide ministers en Tweede Kamerleden hierover nader informeren in aanloop naar het debat over de lerarentekorten begin oktober. 

Lees de brief van FME aan de vaste commissie OC&W