Nieuws23.04.2018

FOKUS: transformatie naar de digitale industrie

Met de onthulling van het logo gaven de Nederlandse staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer en de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois op de Hannover Messe het startsein voor het project FOKUS. In dit initiatief gaan de twee landen samenwerken om bedrijven te helpen met de transformatie naar de digitale industrie.

liggend_Fokus_Kaag.jpg

In de grensregio wordt hard gewerkt aan deze noodzakelijke transformatie. Zo is er in Vlaanderen de Transformatieagenda Industrie 4.0 en heeft Nederland dit thema verankerd in Smart Industry. Dankzij de hechte samenwerking wordt het faciliteren en het ondersteunen van de maakindustrie aan beide zijden van de grens aanzienlijk versterkt.

Smart Industry-scan

Voor het totale project is 4,5 miljoen euro groot. Een deel van het budget wordt besteed aan de ontwikkeling van een Smart Industry-scan die voor FME-leden gratis te gebruiken is. Ook wordt er een implementatiemethode ontwikkeld om bedrijven te helpen bij de beslissing om te investeren en hoe ze daarbij tot snelle resultaten kunnen komen. Stel: een bedrijf wil de stap naar robotisering zetten. Hoe krijgen ze dit zo snel mogelijk rendabel en hoe snel zijn de investeringskosten terug te verdienen. Binnen het project FOKUS worden clusters gevormd die de bedrijven bij dit soort vraagstukken gaat helpen. Hiervoor wordt een laboratorium gebouwd waarin een proefopstelling wordt getest, net zolang tot de oplossing werkt. Ook zit er in het beschikbare budget ruimte om mkb-bedrijven individueel te helpen. Ook hiervan kunnen FME-leden gratis profiteren.

FOKUS vloeit direct voort uit de top van eind 2016 waar de premiers van Nederland en Vlaanderen zich engageerden in de samenwerkingsagenda hightech om de activiteiten rond de Fabriek van de Toekomst in beide landen aan elkaar te verbinden. In het project FOKUS worden kennis, faciliteiten en technologieën verbonden door zeven kennislabs in Nederland en Vlaanderen intensief te laten samenwerken.

Door gebruik te maken van kennis uit zowel Nederland als Vlaanderen verwachten de partners te kunnen versnellen bij de transitie van met name mkb-ondernemingen. De partners aan Nederlandse zijde zijn FME, TNO, Brainport Industries en Hightech NL. Vanuit de Vlaamse kant zijn Agoria, Sirris, Flandersmake, OMC en de KU Leuven betrokken. Namens FME heeft Business Development Manager Regio Zuid Frank Donders de dagelijkse leiding.

De hightech industrie is één van de belangrijkste pijlers in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Nieuwe (disruptieve) technologieën, aanstormende concurrentie vanuit opkomende markten, steeds hogere consumenteneisen en de toenemende schaarste in grondstoffen vragen om herinrichting van de productieketen met meer flexibiliteit, diversiteit en kwaliteit. De industrie moet vandaag voldoen aan maatwerk, met hogere kwaliteit en kortere doorlooptijden. Om dit te bereiken zijn flexibele en meer efficiënte en snellere productieprocessen nodig. Maar ook de betrokken organisaties en operators die dergelijke productiesystemen aansturen, kunnen niet achter blijven. 

interreg.JPG