Pers09.01.2019

Geen akkoord over de cao Metalektro

De vakbonden hebben een goed loonbod en een primeur op een recht op deelname aan een generatiepact niet geaccepteerd. De vakbonden willen vergaande zeggenschap over onder andere werktijden en ploegendiensten bij de bedrijven. Ondernemers vinden dat dit al voldoende in wetgeving én in de cao is geregeld.

FME betreurt het dat de bonden deze kans niet met beide handen hebben aangepakt. “Naast de arbeidsvoorwaarden, willen de vakbonden het vooral hebben over de uitbreiding van hun positie. De vakbonden lijken aan het stuur van de ondernemingen te willen staan”, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink. “Maar zo kunnen ondernemers niet ondernemen.”

Het lijkt erop dat de bonden geen ruimte hebben van de achterban en dat het voor de bonden alles of niets is. “We hebben een fantastisch loonbod van 3,5% per 1 februari 2019, 1,5% per 1 augustus 2019, 3% per 1 januari 2020 (feitelijk 8 procent loonsverhoging voor de komende twee jaar) gedaan, we hebben een vurige wens van de bonden, recht op deelname aan een generatiepact, willen opnemen en 3000 flexcontracten willen omzetten naar vaste contracten”, zegt Dezentjé. Er ligt een voorstel van FME op tafel waar veel werknemers alleen maar van kunnen dromen. Maar het is voor de bonden blijkbaar niet genoeg.

Na het mislukken van het pensioenakkoord en het niet meewerken van FNV aan het Klimaatakkoord, lijkt ook een akkoord over de cao Metalektro verder weg dan ooit. 

LEES DE BRIEF DIE INEKE DEZENTJÉ NAAR DE WERKGEVERS IN DE METALEKTRO HEEFT VERSTUURD