Nieuws05.12.2018

Handel ondergeschoven kindje bij begrotingsbehandeling BHOS

Vorige week werd de Begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) in de Tweede Kamer behandeld. FME is teleurgesteld dat handel hierin weinig aandacht kreeg. Export is een belangrijke motor en aanjager van de Nederlandse economie. De technologische industrie levert daar een indrukwekkende bijdrage aan en hier zijn veel Nederlandse banen mee gemoeid. Bovendien speelt technologie een sleutelrol bij het oplossen van de grote maatschappelijkje uitdagingen. Daarom vindt FME het een gemiste kans dat het belang van handel bij de begrotingsbehandeling onderbelicht bleef.

LEES DE BRIEF WAARIN FME AANDACHT VRAAGT VOOR 4 SPEERPUNTEN

Den Haag 660 x 440.jpgTijdens het debat gingen de meeste vragen over ontwikkelingssamenwerking. Dit op de inbreng van VVD en CDA na, die beide meer aandacht voor het handelsbeleid van het kabinet vroegen. We hebben dit dan ook teruggezien in de inbreng van de minister die het overgrote deel van haar tijd sprak over haar inzet op ontwikkelingssamenwerking.

Nu is gebrek aan aandacht voor handel niet alleen waar te nemen tijdens bespreking van de BHOS begroting. Ook in de beleidsstukken over hulp en handel van dit Kabinet is de balans wat FME betreft zoek. Daar waar wij positief waren met de hoofdlijnen die beschreven staan in de beleidsnota ‘Investeren in perspectief: voor de Wereld, voor Nederland', hadden wij grotere verwachtingen van de handelsbrief die in oktober uitkwam. Doel van deze brief was om de eerder geschetste hoofdlijnen uit werken. Samen met de beleidsnota zou er dan antwoord komen op de motie Becker die het Kabinet vroeg om een proactieve handelsagenda. Helaas moeten wij constateren dat dit slechts ten dele is gelukt. Zo is er helemaal geen aandacht voor de huidige handelspolitieke situatie met een handelsoorlog tussen de VS en China. Ook staat er niet welke strategie Nederland gaat hanteren om in tijden van toenemend protectionisme en oneerlijke concurrentie onze internationale positie veilig te stellen en verder uit te bouwen. Tijdens de begrotingsbehandeling kwam dit evenmin aan bod.

Begroting 660 x 440.jpgZoals de minister zelf aangeeft, is juist de koppeling van hulp en handel wat ervoor kan zorgen dat we als Nederland in staat zijn om bij te dragen aan de oplossing van grote maatschappelijke uitdagingen. Maar handel kan daar enkel een optimale rol in spelen als er minstens even zoveel oog is voor het onderwerp als dat er voor de hulp kant is. Onze internationale concurrentiepositie is alles behalve vanzelfsprekend en bedrijven ervaren nog tal van knelpunten bij het internationaal ondernemen. Door internationaal ondernemen optimaal te ondersteunen, kan Nederland een cruciale bijdrage leveren aan een toekomstbestendige wereld, met meer welvaart en welzijn, waarin iedereen meedoet. Dit alles begint echter met een goede discussie over het onderwerp.

Wereldhandel zonder belemmeringen


Een wereldmarkt met steeds minder grenzen biedt mogelijkheden voor bedrijven. Maar een open en eerlijke wereldhandel komt pas in de buurt als handelsbarrières worden aangepakt en de spelregels voor bedrijven in elk land hetzelfde zijn. FME pleit daarom voor nauwe Europese samenwerking en degelijke en moderne vrijhandelsverdragen met landen buiten de EU.

Lees het standpunt van FME