Blog09.10.2018
Door: Nurten Bulut

Hoge Raad: verminderen arbeidsuren rechtvaardigt gedeeltelijke transitievergoeding

Veel werkgevers hebben lang op hun onbeantwoorde vraag moeten wachten, die nu door de Hoge Raad is beantwoord.

Nurten_Bulut_217x232_3.jpgOp 14 september 2018 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak waarin is geoordeeld dat indien een werkgever de arbeidsuren van een werknemer structureel en substantieel (minstens 20%) verminderd, de werknemer aanspraak heeft op een pro rata/gedeeltelijke transitievergoeding over de verminderde arbeidsuren. Dit komt meestal voor bij langdurige arbeidsongeschiktheid (na 2 jaar ziekte) of bedrijfseconomische redenen.

Transitievergoeding voor de verminderde uren

Stel dat een werknemer een arbeidsovereenkomst heeft voor 40 uur per week. Vanwege arbeidsongeschiktheid (na twee jaar ziekte) wordt door werkgever besloten om de arbeidsuren te verminderen naar 24 uur per week. In dat geval heeft de werknemer op grond van voornoemde uitspraak van de Hoge Raad aanspraak op een transitievergoeding berekend over de verminderde arbeidsuren, te weten over 16 uren per week en uitgaande van het loon waarop voorheen aanspraak bestond.

 

event

Dossiervorming nog belangrijker door Wet werk en zekerheid

Met het nieuwe ontslagrecht wordt het nog moeilijker om iemand te ontslaan als er geen goede of volledige dossieropbouw is. Met deze training wordt dit eerder bewerkstelligd. We gaan uitgebreid in op het wettelijk systeem, voor zover van belang voor een dossieropbouw. Lees meer

Direct aanmelden
€ 300 p.p.
€ 600 p.p.

 

Hoe die vermindering plaatsvindt, is niet belangrijk

De aanspraak op de gedeeltelijke transitievergoeding ontstaat als:

  • De werkgever de arbeidsovereenkomst volledig beëindigd en een nieuwe arbeidsovereenkomst sluit met minder uren
  • De werkgever de arbeidsovereenkomst gedeeltelijk beëindigd
  • In onderling overleg aanpassen van de arbeidsuren (hoewel er formeel geen einde aan de arbeidsovereenkomst komt)

Rechtvaardiging gedeeltelijke transitievergoeding

Hoewel wettelijk gezien geen gedeeltelijke transitievergoeding (en/of gedeeltelijke beëindigingen van een arbeidsovereenkomst) bestaat vond de Hoge Raad dat in het bijzondere geval dat, door omstandigheden gedwongen wordt overgegaan tot substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd er een aansprak moet bestaan op een gedeeltelijke transitievergoeding. Omdat anders de werknemer wiens arbeidsovereenkomst gedeeltelijk wordt beëindigd slechter af is dan de werknemer wiens arbeidsovereenkomst volledig wordt beëindigd, omdat hij anders een deel van de transitievergoeding misloopt.