Nieuws18.11.2019

Incoterms per 1 januari 2020

Met ingang van 1 januari 2020 worden de nieuwe Incoterms 2020 van kracht. Dat betekent dat de Incoterms 2010 vanaf die datum niet meer actueel zijn. Wat wordt er geregeld in zulke voorwaarden en wat gaat er voor jou als ondernemer volgend jaar met de Incoterms veranderen?

afb inco.jpgIncoterms zijn standaard handelstermen waarmee de verplichtingen van handelspartners over en weer worden afgebakend. Denk hierbij aan overgang van risico, kosten en het verzorgen van transport en het in- en uitklaren van goederen. De International Chamber of Commerce stelt deze internationale handelstermen op. Niet alle juridische aspecten worden ondervangen door Incoterms op te nemen in je overeenkomst. Zo wordt wel geregeld wanneer het risico van de goederen overgaat, maar niet wanneer het eigendom overgaat. Specificaties van goederen, valuta, de gevolgen van een te late levering, overmacht, intellectuele eigendomsrechten, de bevoegde rechter of arbiter en het toepasselijk recht vallen bijvoorbeeld niet onder sw Incoterms. In die zin is het goed om te weten dat de Incoterms geen wet, verdrag, koopovereenkomst of algemene voorwaarden zijn. En de afspraken worden alleen onderdeel van een overeenkomst als ze daarin ook daadwerkelijk zijn opgenomen.

Voor alle zaken die niet onder Incoterms vallen, adviseren wij je gebruik te (blijven) maken van algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals de FME verkoop-en leveringsvoorwaarden voor nationaal gebruik en de Orgalim-voorwaarden voor internationaal gebruik. Je vindt deze voorwaarden op onze pagina Publicaties

De belangrijkste punten uit de nieuwe Incoterms 2020 op een rij:

  1. Handhaving EXW (af fabriek) | De Incoterm EXW (af fabriek) blijft gehandhaafd in de nieuwe Incoterms. Voor internationale overeenkomsten adviseren wij je de EXW en DDP niet te gebruiken in verband met de problemen bij het laden en de uitklaring. In de FME-voorwaarden is EXW wel de standaard, maar die zijn dan ook bedoeld voor nationaal gebruik. De Orgalim-voorwaarden hanteren de Incoterm FCA.
  2. Nieuw DPU (geleverd ter bestemming en gelost) | In de praktijk blijkt dat goederen op iedere plaats geleverd kunnen worden en dus niet alleen op een terminal. De nieuwe afkorting hiervoor is DPU, Delivered at Place Unloaded, oftewel geleverd ter bestemming en gelost. De tweede verandering is de plek van de DPU binnen de D-regels.
  3. Eigen vervoermiddel | Het wordt mogelijk om een eigen vervoermiddel overeen te komen als verkoper of koper onder FCA, DAP, DPU en DDP. De regels van de Incoterms 2010 gaan ervan uit dat er een derde partij wordt ingeschakeld voor het vervoer. Als partijen een D-regel overeenkomen, kan de koper ook een eigen vervoermiddel inzetten. Dat geldt ook voor de koper als hij een F-regel overeengekomen is met de verkoper. De Incoterms 2020 maken het mogelijk om ook alleen het organiseren van het vervoer toe te staan.
  4. On-board bills of lading en de FCA-regel | Verkopers of kopers die goederen verkopen of aankopen op basis van FCA die over zee vervoerd worden, kunnen een on-board bill of lading eisen. Dit is een bewijs dat de goederen zich ook daadwerkelijk aan boord van het schip bevinden. Ook banken kunnen dit vragen als er sprake is van een letter of credit. Deze eis schuurt enigszins met de FCA-regel, omdat de levering als voltooid wordt beschouwd voordat de goederen aan boord van een schip geladen zijn. Het is dus niet zeker dat de verkoper of vervoerder zo’n document krijgt. Met de nieuwe Incoterms 2020 wordt dit wel mogelijk en daarmee voorziet het in een behoefte van de markt. Let hierbij wel op dat beide partijen dit apart moeten afspreken.
  5. Dekkingsgraden in verzekeringen in CIF en CIP | De verkoper had al de verplichting om voor eigen kosten een transportgoederenverzekering af te sluiten met een minimum dekkingswaarde C (conform richtlijnen Institute Cargo Clauses). In de nieuwe Incoterms blijft deze verplichting hetzelfde voor vervoer over zee (CIF). Voor vervoer over land (CIP) is de dekkingsgraad verhoogd naar A (allrisk). De verkoper krijgt dus te maken met hogere premiekosten. Aanleiding voor deze wijziging is dat diefstal van goederen niet verzekerd is onder dekkingsvoorwaarde C, terwijl de wens om dit te kunnen verzekeren bij vervoer over land wel bestond. Het staat beide partijen overigens vrij om hier vanaf te wijken en andere afspraken te maken.
  6. Vereisten veiligheid | In de nieuwe Incoterms 2020 zijn vereisten over veiligheid opgenomen. Omdat veiligheid ook belangrijk is bij het vervoer van goederen, zijn de verplichtingen die hiermee te maken hebben nu apart vastgelegd. Dat geldt ook voor de kosten.

event

Sales contract en de nieuwe Incoterms® 2020

Op 1 januari 2020 is de nieuwe versie van de wereldwijd erkende leveringsvoorwaarden voor de koop van goederen in werking getreden! Lees meer

Direct aanmelden
€ 335 p.p.
€ 635 p.p.

Algemene voorwaarden wijzigen?

De FME- en de Orgalim-voorwaarden hoeven niet aangepast te worden omdat in deze voorwaarden de Incoterms van toepassing verklaard worden, geldend op de datum van aanbieding. Gebruik je andere algemene voorwaarden? Dan hangt het van de formulering af of je de tekst moet aanpassen. Dit geldt ook bij het gebruik van standaardteksten in offertes of contracten. Ons advies is wel met ingang van 1 januari 2020 volgend jaar de Incoterms 2020 te gaan gebruiken. Dat is tegelijk een goed moment om te inventariseren of jij en je zakelijke partner wel de juiste afspraken hanteren.

FME Advocaten

Hulp nodig of vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op

Als ondernemer moet je verzekerd zijn van juridisch waterdichte overeenkomsten en duidelijkheid over de juridische risico's van bepaalde keuzes. Een vast aanspreekpunt met wie je snel kunt overleggen, is dan bij uitstek prettig. Dat geldt niet alleen voor samenwerkingsovereenkomsten met afnemers en toeleveranciers. Ook met je werknemers wil je je afspraken goed afgedicht hebben. Daarom is er FME Advocaten. Jouw eigen juridische afdeling eigenlijk.

Lees meer over onze juridische dienstverlening Of stuur ons een mail

Meer weten?