Nieuws19.06.2019

Industrie zoekt technologische innovaties voor CO₂-reductie

FME heeft de ambitie om met een versnelde inzet van technologische innovatie - samen met de Nederlandse industrie - 6 Mton extra CO₂-reductie te realiseren. Daarvoor zijn we op zoek naar leden met industriële innovaties die een substantiële impact kunnen hebben op process efficiency en energiebesparing. Heeft jouw bedrijf technologie die kan helpen? Meld je dan aan!

Publicatie 625.PNGDe ambitie van FME en haar partners is uitgewerkt in ‘Project 6-25’. Dit project heeft als doel om voor 2025 minimaal 6 Mton CO2 te besparen door versnelde uitrol van innovatieve technologie met bewezen impact. Deze baanbrekende technologieën om processen in de industrie efficiënter te maken, worden momenteel al succesvol geïmplementeerd. Ze zijn echter jong en dus nog niet grootschalig toegepast. Versnelling van energiebesparingsprojecten, betekent dat deze energie ook niet meer opgewekt hoeft te worden. De eerste belangrijkste stap van de Trias Energetica.

6-25 Programmatische aanpak

Het besparingspotentieel in de industrie is groot en de technologie om ermee aan de slag te gaan is voor handen. De echte knelpunten zitten elders, zo blijkt uit verkennende gesprekken met een groot aantal industriële energieverbruikers. Wil het project 6-25 slagen, dan is het zaak om de industrie zo compleet mogelijk te ontzorgen.

In project 6-25 werken deelnemende partijen stap voor stap naar de projectdoelstelling. Dat betekent dat méér nodig is dan een mooie verzameling concrete besparingsprojecten. Het project vraagt om een programmatische aanpak waar alle betrokken ketenpartners achter staan.

Op dit moment wordt in samenwerking met betrokken ketenpartners zoals technologiebedrijven, industriële eindgebruikers, financiers, engineerings- en installatiebedrijven, de aanpak ontwikkeld.

Lees meer in de 6-25 brochure

Read the 6-25 brochure in English

Meedoen?

Om de maximale impact van deze innovatieve technologie te bereiken, zijn we op zoek naar leden die nieuwe technologie kunnen leveren die voldoet aan de volgende criteria:

  • Innovatief
  • Bewezen impact
  • Nog niet grootschalig toegepast (minder dan 5% van de 300 grootste industriële bedrijven in Nederland maakt gebruik van deze technologie)
  • Heeft significante impact op reductie of flexibilisering van energieverbruik en/of broeikasgas uitstoot

Zijn we een match? Neem dan contact op met Hans van der Spek.