Pers02.02.2018

Industriecoalitie en ministerie van Onderwijs gaan werken aan 'Versnellingsagenda voor het techniekonderwijs'

Op donderdag 1 februari hebben FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming en de Industriecoalitie overleg gehad met de ministers Van Engelshoven en Slob. Zij overhandigde aan hen het Rapport Smart Working en ging in gesprek over een versnellingsagenda en de dreiging van een numerus fixus bij de Technische Universiteiten. Voor FME is het onbestaanbaar dat er een numerus fixus komt op opleidingen waar de technologische industrie zo’n grote behoefte aan heeft.

OCW met overhandiging van rapport Smart Working 660.jpgBekijk het rapport Smart Working

De techniekbranches en het ministerie van Onderwijs (OCW) gaan een 'Versnellingsagenda voor het techniekonderwijs' opstellen. Doel van deze agenda is om rond het thema techniekonderwijs en arbeidsmarkt een aantal concrete acties te benoemen. Een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit het ministerie en van de Industriecoalitie - bestaande uit FME, Bouwend Nederland, Koninklijke Metaalunie en UNETO-VNI - zorgt voor de uitwerking van deze Versnellingsagenda. Dit is de uitkomst van het constructief overleg tussen de voorzitters van de techniekbranches en de ministers Van Engelshoven en Slob van het ministerie van OCW.

In het gesprek tussen de twee bewindslieden en de voorzitters Dezentjé Hamming (FME), Verhagen (Bouwend Nederland), Kaanen (Koninklijke Metaalunie) en Terpstra (UNETO-VNI) is onder andere gesproken over oplossingen om het tekort aan technische vakmensen terug te dringen. Ook is van gedachten gewisseld over de beschikbaarheid van vmbo-techniekopleidingen, het belang van bedrijfstakscholen en opleidingsbedrijven, digitalisering en een optimale aansluiting van onderwijs en bedrijfsleven. De Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) zal deelnemen aan de werkgroep die aan de slag gaat om de Versnellingsagenda op te stellen.