Nieuws25.10.2019

Internetconsulatie wetsvoorstel toezicht discriminatievrije werving en selectie

Het kabinet wil voorkomen dat mensen worden gediscrimineerd bij het vinden van een baan. Daarom moet een werkgever een werkwijze opstellen waarin hij aangeeft hoe hij de werving aanpakt en verboden onderscheid voorkomt. Het wetsvoorstel hierover is gepubliceerd en je kunt via een internetconsultatie hierop reageren.

liggend_consultatie wetsvoorstel.jpgIn het wetsvoorstel gaat het niet alleen om eigen werving, maar wordt ook de inschakeling van een intermediair meegenomen, bijvoorbeeld een uitzendbureau. Een werkgever moet in dat geval checken of deze partij de juiste werkwijze hanteert. De Inspectie SZW kan controleren of werkgevers over een werkwijze beschikken en - als de werkgever in gebreke blijft - een boete opleggen (normbedrag € 4.500,-).

Bovendien gaat het niet alleen om externe vacatures, maar ook om functies die – in eerste instantie – alleen intern zijn opengesteld. Ook stageplaatsen vallen onder de reikwijdte van dit wetsvoorstel.

De op schrift gestelde werkwijze moet aantonen dat de werkgever of intermediair zich bewust is van het risico van het direct of indirect maken van verboden onderscheid en van de hoedanigheid van deze risico’s: waar zit dit risico in, hoe ontstaat het en hoe kan het voorkomen worden.

De werkgever moet daarnaast werknemers die bij de aanbieding en vervulling van openstaande betrekkingen betrokken zijn, informeren over de risico’s op discriminatie en over de maatregelen die er op zijn gericht die discriminatie te voorkomen of te beperken. Daarbij kun je denken aan medewerkers van de HR- of personeelsafdeling.

Wil jij reageren op dit wetsvoorstel? Je kunt tot en met 4 november deelnemen aan de internetconsultatie