Nieuws18.02.2020

Kabinet ziet belangrijke rol voor technologie in stikstofcrisis

De recente brief van het kabinet aan de Kamer ‘Voortgang stikstofproblematiek: maatregelen landbouw en verdere impuls gebiedsgerichte aanpak’ onderstreept het belang van de inzet van technologie. Door € 172 miljoen beschikbaar te stellen voor innovatie en brongerichte verduurzaming van stallen - naast de opkoopregeling (€ 350 miljoen) - wordt bevestigd dat veehouders met technologie een duurzaam bedrijf kunnen blijven voeren.

Met een brongerichte aanpak - bijvoorbeeld het direct scheiden van mest en urine - kan veel ammoniak en dus stikstof uitstoot voorkomen worden. In de uitzending van Nieuwsuur op 17 december pleitte FME Clustermanager Marcel van Haren, tevens voorzitter van de ‘Taskforce Toekomstbestendige Stallen’ hier al voor. FME is blij dat het kabinet de kansen en mogelijkheden die technologische oplossingen de sector te bieden, hebben erkent. FME heeft er bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit benadrukt dat extra geld noodzakelijk is voor ‘first movers’ die aan de slag willen met nieuwe technologieën. Het is daarom goed om te zien dat het ministerie hier nu geld voor vrijmaakt.

Landelijk Fieldlab

In de brief van het kabinet wordt ook gesproken over het ontwikkelen van een netwerk van proefbedrijven in de melkveehouderij voor onderzoek en kennisdeling om de uitstoot van methaan en ammoniak te verminderen. Dit sluit aan bij het voorstel van FME en de Taskforce Toekomstbestendige Stalsystemen om technologische innovaties te ondersteunen en te versnellen in een landelijk Fieldlab. In dit Fieldlab kunnen boeren, technologiebedrijven, kennisinstellingen, scholen en overheid samenwerken om de veehouderij een duurzame en rendabele toekomst te geven.

Timing subsidieregeling

De eerder genoemde subsidieregeling voor innovatie en brongerichte aanpak, ook wel genoemd de Subsidieregeling brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv), bestaat uit twee modules. De module voor onderzoek, ontwikkeling en gebruik van innovatie- en managementmaatregelen wordt in april opengesteld. De tweede module is een investeringsmodule voor de uitrol van bewezen innovaties. Voor beide modules samen is de komende tien jaar 172 miljoen euro beschikbaar. Hiernaast werkt het kabinet aan wet- en regelgeving om innovaties te versnellen.

Innovatiebijeenkomst toekomstbestendige stallen

Op 12 maart organiseert FME met de Taskforce een innovatiebijeenkomst ‘Hoe brengen we oplossingen voor toekomstbestendige emissiearme stallen een belangrijke stap verder?’
Doelgroep: Koplopende boeren, technologiebedrijven met relevante innovaties en deskundigen van kennisinstellingen, overheden en NGO’s

event

Hoe brengen we oplossingen voor emissiearme stallen verder?

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen organiseert een bijeenkomst om kansen te identificeren en afspraken te maken om innovatieve technologie voor een - in alle opzichten - duurzame veehouderij versneld door te ontwikkelen, te valideren en beschikbaar te stellen.

Meld je aan!

 

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen

De Taskforce is een samenwerking tussen FME, VNO-NCW, ZLTO en de Provincie Noord-Brabant. We stimuleren vernieuwing in stalsystemen voor de uitdagingen waarvoor de veehouderij sector en andere betrokkenen zich gesteld zien. Naar onze overtuiging kunnen slimme technologieën helpen om stallen op een duurzame manier toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie.

Lees meer

Meer weten?
Marcel van HarenClustermanager Agri & Food