Nieuws15.11.2018

Loonaanbeveling FME voor de Metalektro: verhoging van 2,5% per 1 december 2018

Na meer dan zes maanden intensief onderhandelen is er geen zicht op een spoedig cao-akkoord. FME vindt dat de medewerkers niet de dupe mogen worden van het uitblijven van een nieuwe cao en beveelt bedrijven in de Metalektro daarom aan de lonen per 1 december 2018 te verhogen met 2,5%.

De cao Metalektro is per 1 juni 2018 geëindigd. Vanaf maart zijn er vijf formele onderhandelingen geweest. Daarnaast zijn er vele gesprekken gevoerd. De voorstellen zaten echter te ver uit elkaar. Ook de daaropvolgende bemiddelingspoging is mislukt. ‘Op dit moment bestaat er na meer dan zes maanden intensief onderhandelen helaas geen zicht op een spoedig cao-akkoord’, aldus Ab van der Touw, hoofdonderhandelaar namens de werkgevers. 

FME vindt dat de medewerkers niet de dupe mogen worden. Het uitblijven van een nieuwe cao mag de loonontwikkeling van medewerkers in de sector niet tegenhouden. Vandaar dat FME nu bedrijven in de Metalektro een aanbeveling doet om de feitelijke salarissen per 1 december 2018 te verhogen met 2,5%. Ab van der Touw: “We zijn nog niet klaar, maar we zien dit als een begin om de medewerkers niet nog langer te laten wachten.”

Het percentage van 2,5% komt overeen met het gemiddelde stijgingspercentage over 12 maanden dat FME als openingsbod heeft gedaan. De loonafspraken in de sector industrie bedragen gemiddeld 2,4%. De bonden houden vast aan hun eis van 3,5% - een percentage dat in geen enkele cao wordt afgesproken. Het voorgestelde percentage van 2,5% ligt boven hetgeen gemiddeld (namelijk 2,3%) in Nederland wordt afgesproken en is dus meer dan marktconform. Door de loonsverhoging te laten ingaan op 1 december 2018 kunnen bedrijven hun medewerkers in 2018 nog een salarisstijging geven.

De loonaanbeveling is niet verplicht. Het staat bedrijven vrij geen, een lagere of hogere verhoging toe te passen, of een andere ingangsdatum te kiezen.

Ondanks de eenzijdige loonaanbeveling van werkgeverszijde blijft FME streven naar nieuwe cao-afspraken. FME blijft zich inzetten om samen met de vakbonden afspraken te maken over een cao die medewerkers en bedrijven ten goede komen en de sector sterker maken.