Nieuws22.09.2017

Loonsverhoging cao Technische Groothandel

Conform de cao Technische Groothandel 2016-2018 moet je de salarisschalen en de werkelijk betaalde salarissen per 1 oktober 2017 verhogen met 0,8% (artikel 32).

Handelsvertegenwoordigers

Handelsvertegenwoordigers in de buitendienst ontvangen in ieder geval ook de loonsverhoging van 1 oktober 2017. Individuele verstrekte loonstijgingen mogen met de cao-verhoging worden verrekend (artikel 23, lid 5).

Cao