Nieuws01.12.2017

Maakt jouw bedrijf een medisch hulpmiddel?

Meld je aan voor het Register Naleving Gedragscode Medische Hulpmiddelen

Vanaf 1 januari 2018 treedt FME toe tot het bestuur van de Stichting Gedragscode Medische Hulmiddelen*. FME spant zich hiermee in om lidbedrijven te stimuleren om deze code te aanvaarden en deze na te leven. 

*in de plaats van de inmiddels opgeheven brancheorganisatie Holland HealthTech.

Achtergrond en betekenis gedragscode

Zorg_500-290.jpgDe gezamenlijke medische hulpmiddelenindustrie heeft op uitdrukkelijk verzoek van en in nauwe samenwerking met het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg een gedragscode ontwikkeld, die moet voorkomen dat er ongewenste beïnvloeding ontstaat tussen de leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals. FME vindt het belangrijk dat er integere afspraken worden gemaakt tussen leveranciers en zorgprofessionals. Wij raden onze leden aan om deze gedragscode na te leven.

De relatie tussen leveranciers en zorgprofessionals die hulpmiddelen gebruiken/toepassen dient op verantwoorde en zorgvuldige wijze te worden ingevuld. Beslissingen betreffende een hulpmiddel of technologie dienen te worden genomen op zorginhoudelijke, integere gronden en zonder ongewenste financiële prikkels. De gedragsregels die zijn vastgelegd in deze Gedragscode beogen om – in aanvulling op de geldende wetgeving - nader invulling te geven aan een zorgvuldige, transparante en verantwoorde omgang tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en de partijen die betrokken zijn bij de besluitvorming over de aanschaf en/of de toepassing daarvan, ongeacht de setting waarin zij werkzaam zijn. 

Aanmelden Register Naleving Gedragscode Medische Hulpmiddelen

Als FME-lid kun je je eenvoudig online aanmelden voor dit register. Geef aan of je een Medisch Hulpmiddel maakt en of je de gedragscode wilt naleven (of dat je deze al volgt). Als je je uiterlijk 18 december aanmeldt, zullen wij zorgdragen voor de vermelding van je bedrijfsnaam in het Register Naleving Gedragscode Medische Hulpmiddelen per 1 januari 2018. Hieraan zijn op basis van je FME-lidmaatschap géén kosten verbonden.

MELD JE AAN VOOR HET REGISTER NALEVING GEDRAGSCODE MEDISCHE HULPMIDDLEN
Door middel van de aanmelding aanvaardt je bedrijf de verplichting tot naleving van de Gedragscode.