Nieuws10.04.2019

Meer Europa, meer strategie én meer technologie

Op 4 april organiseerde FME een discussie met Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen, over de opkomst van China en de gevolgen voor de technologische industrie. Tweede Kamerleden gaven hun visie en beantwoordden vragen van bedrijven. Een geslaagde bijeenkomst. FME sprak naderhand verder met Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid bij D66. Het antwoord op China moet volgens hem veel Europeser, strategischer en technologischer.

Kees verhoevenTechnologie en digitalisering spelen een belangrijke rol in de nieuwe wereldorde. Recent heeft D66 een nieuwe Techvisie gepresenteerd. Wat is daarin belangrijk voor de technologische industrie?

"Ten eerste: alles wat te maken heeft met kunstmatige intelligentie. Dat begint met de strijd om data die in de wereld gaande is. Dat gaat ook over cloudtechnologie, Industrie 4.0 en zelflerende machines. We praten over de hele informatieketen waarin data wordt verwerkt en opgeslagen. Kunstmatige intelligentie gaat in alle onderdelen van onze economie grote veranderingen brengen."

Er moet fors meer worden geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie en andere sleuteltechnologieën. 

FME heeft een AI Platform opgezet. Een belangrijke stap?

"Een hele goede ontwikkeling. Mijn hartenkreet over kunstmatige intelligentie: let goed op! China en Amerika willen wereldleider worden en Europa doet te weinig. Het risico bestaat dat we definitief achterop raken. Daarnaast is er de menselijke en ethische kant. Algoritmes nemen straks besluiten en computers nemen taken over. Wat betekent dat voor onze privacy, keuzevrijheid en banen? Er moet fors meer worden geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie en andere sleuteltechnologieën. In Nederland en in Europa. We hebben omvangrijke Europese onderzoeksprogramma’s nodig. Europa moet de ontwikkeling van belangrijke sleuteltechnologieën zelf ter hand nemen. Daarom heb ik het kabinet gevraagd om in Europa te pleiten voor een strategische technologieagenda."

Nederland moet de capaciteit opbouwen om diensten, producten en hardware te screenen en testen.

Hoe kijk jij naar de relatie tussen technologie, economie en veiligheid?

"Dat raakt aan het tweede belangrijke onderwerp in onze Techvisie: cyberveiligheid en de bescherming van onze vitale infrastructuur. Dat betreft ook bedrijfsspionage. Bedrijven moeten ervan op aankunnen dat er geen belangrijke informatie weglekt via ICT-systemen of aan het internet gekoppelde productieapparaten. Een hacker zoekt naar die ene kleine opening. We moeten daarom goed kijken naar de kern van onlinesystemen, ook binnen 5G, om vast te stellen waar de belangrijke informatie precies zit. Nederland moet de capaciteit opbouwen om diensten, producten en hardware te screenen en testen. Onveilige apparaten moet je weren. Het is maatwerk. Ik vind de Britse benadering niet slecht: een partij als Huawei niet volledig uitsluiten, maar precies kijken waar in het systeem extra bescherming nodig is."

In de Tweede Kamer gaan stemmen op om de industrie beter te beschermen. Hoe zie jij dat?

"De technologische industrie is geen vitale sector zoals de watervoorziening of het energiesysteem, maar wel van vitaal belang voor onze economie. Veel partijen in de Tweede Kamer zeggen nu: we moeten de industrie beter gaan beschermen. Bepaalde sleuteltechnologieën moeten we zelf ontwikkelen en in de hand houden. Dat betekent ook dat je Nederlandse sleutelbedrijven niet zomaar laat overnemen. We moeten niet alles afgrendelen, maar wel goed nadenken over ons toekomstige verdienvermogen. Die discussie moeten we voeren. Om een aantal hindernissen in te bouwen en ons niet te laten leegtrekken."

Industriepolitiek moet strategisch zijn: goed nadenken over de technologie van de toekomst en daarin investeren.

Industriepolitiek heeft lang weinig aandacht gehad in Nederland. In Duitsland keert het terug in het hart van het economisch beleid. Moeten Nederland en Europa volgen?

"Dat moet zeker. Ons industriebeleid moet Europeser, strategischer en technologischer. D66 zegt volmondig: meer macht en geld naar Europa. Nederland en Europa hebben dezelfde belangen. Industriepolitiek moet strategisch zijn: goed nadenken over de technologie van de toekomst en daarin investeren. Dat geldt ook voor het beter beschermen van onze sleutelbedrijven. Duitsland zet goede stappen. Maar uiteindelijk is alles een balans, ook dit."

Europees industriebeleid

FME pleit voor een Europees industriebeleid met daarin ambitieuze agenda’s op het gebied van verduurzaming en digitalisering. In de kern zijn de uitgangspunten van het huidige Europese industriebeleid goed. De Nederlandse industrie heeft baat bij een open economie. De technologische industrie is bij uitstek een sector die actief is in internationale waardeketens. Een goed level playing field is daarom van groot belang.

Lees ons standpunt

Meer weten?
Marline KesterPublic Affairs Adviseur