Nieuws17.05.2018

Meer geld beschikbaar vanuit Innovatiekrediet

Per 11 mei 2018 is het budget voor klinische ontwikkelingsprojecten met € 10 miljoen verhoogd naar € 30 miljoen. Het budget voor technische ontwikkelingsprojecten blijft ongewijzigd vastgesteld op € 40 miljoen.

liggend_brainstorm_ideas_notes_pen_brainstorming_business_idea_concept_creative-1294723.jpg!d.jpgVoor technische ontwikkelingsprojecten is nog ruim voldoende budget beschikbaar en kunnen nog aanvragen worden ingediend. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktsperspectief. Alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven, kunnen profiteren van het Innovatiekrediet. 

Ook met de verruiming met € 10 miljoen is het budget voor klinische ontwikkelingsprojecten flink overvraagd. Met de reeds in 2018 ingediende aanvragen zal de budgetverruiming naar verwachting spoedig zijn uitgeput.

Met het Innovatiekrediet wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een bijdrage leveren aan de innovatiekracht en een duurzame groei van de Nederlandse economie. De overheid vult met het Innovatiekrediet een gat op de kapitaalmarkt, waarbij innovatieve projecten niet geheel uit eigen middelen of door de markt kunnen worden gefinancierd. In deze fase is er nog geen omzet en zijn ondernemers druk bezig met het realiseren van hun innovatie doende om iets werkend te krijgen.

Succesvolle aanvraag

Heb je plannen voor een baanbrekende innovatie en wil je advies over een succesvolle aanvraag voor het Innovatiekrediet? De adviseurs van FME Funding en Finance kunnen je hierbij helpen.

Mail ons en we nemen contact met je op

Meer informatie